Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stop for strip i Jomfu Ane Gade

10. juni 2020
Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har den 12. maj 2020 besluttet at ændre sin praksis for alkoholbevilling med koncept med striptease og nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

”Jomfru Ane Gade er et stærkt koncentreret restaurations- og nattelivsområde med mange unge gæster. I Bevillingsnævnet er vi enige om, at vi ønsker at fastholde områdets nuværende karakter som forlystelsesgade med diskoteker og værtshuse. Vi ønsker med andre ord ikke en udvikling, hvor striptease og nøgendans dominerer", siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune.  

Den nye praksis medfører et stop for udstedelse af nye alkoholbevillinger med koncept med striptease og nøgendans i Jomfru Ane Gade området.

Kravene er præciseret
Den ændrede praksis træder i kraft den 22. juni 2020. Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstem­melse med restaurationsloven og de forvaltningsretlige principper.

Der vil fortsat kunne opnås alkoholbevilling med koncept med striptease og nøgendans udenfor Jomfru Ane Gade området, såfremt man i øvrigt opfylder kravene hertil.

"Vi har ved samme lejlighed præciseret kravene, der skal overholdes, så det er tydeligt beskrevet, hvad man skal opfylde, understreger Thomas Kastrup-Larsen.

I øjeblikket er der to steder med striptease og nøgendans i Jomfru Ane Gade, og de kan blive til deres bevilling ophører i henholdsvis 2023 og 2025. 

Fakta
Jomfru Ane Gade området er afgrænset af gaderne:

• Borgergade/Ved Stranden

• Vesterbro

• Bispensgade

• Maren Turis Gade

Alle gaderne inkl., se kortudsnit.

Kort Bevillingsnaevn

Del indhold