Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nødberedskab til udsatte og hjemløse i Aalborg

16. marts 2020
Kommune og frivillige klar med mad, varme og overnatning.

Nyheden er opdateret den 20. marts.

Alle hjemløse borgere kan få husly for natten. Der er uændret overnatningsmuligheder og åbent på Natvarmestuen. Aalborg Kommune og de frivillige organisationer er således klar til at sikre, at de allermest udsatte borgere har mulighed for at få tag over hovedet, mad og varme i en situation, hvor mange samfundsfunktioner lukker ned.

Men de udsatte borgere kommer også til at mærke ændringer. Varmestuer, væresteder og botilbud er i et nødberedskab. Indsatsen prioriteres til den mest udsatte gruppe. Det sker som led i anbefalingerne i forhold til at forebygge smittespredning blandt de udsatte. Samtidig er kapaciteten nedsat, fordi helbredsmæssige sårbare medarbejdere er hjemsendt.

Der sker således en række ændringer.

Botilbud

På botilbud som Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret er der indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Samtidig er værkstedstilbud, rådgivning, efterforsorg og indsatsen i forhold til fremtidig boligplacering er indstillet i perioden.

Varmestuer og væresteder

Nogle varmestuer og væresteder vil være lukkede og andre vil have et nødberedskab. Tilbuddene begrænses til de allermest udsatte, der ikke har andre muligheder. Ifølge de generelle retningslinjer skal forsamlinger af større grupper af borgere undgås. De borgere, der allerede har egen bolig eller har en plads på et botilbud vil derfor blive bedt om at blive hjemme, hvis de henvender sig på varmestuer eller væresteder. 

Frelsens Hærs morgenvarmestue på Mølleplads er lukket.

Frelsens Hærs cykelcafé på Mølleplads deler madpakker og kaffe ud fra kl. 7.30 i hverdagene. Mølleplads koordinerer hjælpen til brugere af varmestuerne, der har behov for udbringning af mad.

Hjerterummet på Østerbro er lukket. Personale fra Hjerterummet indgår i dækningen af åbningstiden på Kirken Korshærs varmestue. 

Café Parasollen har nødberedskab og holder åbent i hverdagene fra kl. 15-19 i Kirkens Korshærs varmestue i Søndergade. Der uddeles madpakker fra Café Parasollen i hverdagene mellem kl. 12 – 14.  

Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby er lukket. 

Kirkens Korshærs dag – og natvarmestue i Søndergade er åben med nødberedskab fra 9-15 og 21-07. Hertil kommer at personale fra Café Parasollen holder varmestuen åben fra kl. 15-19. Der vil kun være adgang for hjemløse, mens borgere, der kan opholde sig og spise i eget hjem/botilbud henvises hertil. Visitation sker i døren. På Natvarmestuen vil hver anden madras blive flyttet til dagvarmestuen for at undgå for tæt kontakt mellem brugerne.

Injektionsudstyr uddeles til IV-stofmisbrugere fra

  • Gadesygeplejersken
  • Parasollen
  • varmestuen
  • Voksenbøgen (til indskrevne borgere)
  • Det Alternative Plejehjem/Svenstrupgaard (til indskrevne borgere)
  • Herberget (til indskrevne borgere)

I den aktuelle situation udleverer vi injektionsudstyr uden fysisk kontakt. 

Opsøgende medarbejdere

Kommunens Bo- og Gadeteam vil fortsat være tilstede i byens rum, men deres indsats handler om at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til de udsatte borgere.

Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne:

"Det er en alvorlig situation vi står i. Vi har nu sikret, at alle har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. Vi gør det på en måde, hvor vi beskytter hinanden og begrænser den fysiske kontakt. Men det er ikke med let hjerte, at vi har truffet disse valg. Vi arbejder på hvordan vi kan åbne værestederne yderligere", udtaler leder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser.

Del indhold