Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nødberedskab til udsatte og hjemløse

16. marts 2020
Der er mad, varme og overnatning til alle. Derudover har flere tilbud åbent for telefonisk rådgivning.

Nyheden er opdateret den 4. juni

Varmestuer og væresteder

De fleste varmestuer og væresteder er nu delvist åbne, men med begrænsninger i antallet af borgere, der kan opholde sig på tilbuddet, og begrænsninger i opholdstiden på tilbuddet. Enkelte tilbud vil fortsat være lukkede. Der har i forbindelse med nødberedskabet været ændrede åbningstider på flere varmestuer og disse er nu normaliseret. Varmestuerne har fortsat et særligt fokus på at sikre omsorgen for de allermest udsatte borgere, der ikke har andre muligheder. Visitation sker i døren.

Frelsens Hær på Mølleplads har igen åbent:

 • Alle hverdage 7.30-11.30

Kirkens Korshærs Varmestue i Søndergade

 • Alle dage 9-15 og 21-07

Café Parasollen holder åbent:

 • Mandag 10-19
 • Tirsdag 10-19
 • Onsdag 10-19
 • torsdag 10–16
 • fredag 10–14
 • Hver anden søndag 10–14

Hjerterummet har åbent og har desuden mobil varmestue med tilbud om kaffe, frugt og varm mad to-go.

 • Mandag 17-21
 • Tirsdag 17-21
 • Onsdag 17-21
 • Torsdag 17-21
 • Fredag 16–20
 • Søndag 16–20

Rådgivningstilbud

Der findes flere rådgivningstilbud i Aalborg til udsatte borgere. Alle tilbud skal kontaktes telefonisk, men der er alle 4 steder mulighed for at få en personlig samtale efter aftale:

Den Sociale Skadestue træffes alle dage mellem klokken 18-07 på 98 12 32 92

Krisecenter for voldsramte kvinder yder åben rådgivning på 98 19 06 66

Reden Aalborg har åben rådgivning i hverdagene fra klokken 9-16 på 53 75 30 33

Det Grønlandske Hus har åben rådgivning i hverdagene fra klokken 9-15 på telefon 98 14 68 00

Aktivitetstilbud

Kofoeds Skole i Ågade og i Aalborg Øst er delvist åbent. Tilmelding er nødvendig

Kirken Korshærs aktivitetstilbud Gården er delvist åbent. Tilmelding er nødvendig

Værestedet Tamassa i Det Grønlandske Hus er delvist åbent med begrænset deltagerantal.

Botilbud

Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret har indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Injektionsudstyr 

Injektionsudstyr uddeles til IV-stofmisbrugere fra:

 • Gadesygeplejersken
 • Parasollen
 • varmestuen
 • Voksenbøgen (til indskrevne borgere)
 • Det Alternative Plejehjem/Svenstrupgaard (til indskrevne borgere)
 • Herberget (til indskrevne borgere)

I den aktuelle situation udleverer vi injektionsudstyr uden fysisk kontakt. 

Opsøgende medarbejdere

Kommunens Bo- og Gadeteam vil fortsat være tilstede i byens rum, men deres indsats handler om at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til de udsatte borgere.

Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne:

"Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at spænde et finmasket sikkerhedsnet ud under vores udsatte og hjemløse medborgere. Det er stadig vores fornemmeste opgave at sikre, at vores mest udsatte borgere har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. Vi mener selv at være lykkedes rigtig godt i kraft af et fantastisk samarbejde med og mellem vores frivillige organisationer, blandt andet ved en opprioritering af arbejdet på gadeplan i tilknytning til væresteder og byens pladser og rum. I fællesskab tilpasser vi løbende indsatsen, så vores udsatte og hjemløse bedst og trygt kommer gennem krisen og tilbage i en styrket hverdag", udtaler leder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser.

Del indhold