Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nødberedskab til udsatte og hjemløse i Aalborg

16. marts 2020
Der er mad, varme, overnatning og mulighed for rådgivning til alle.

Nyheden er opdateret den 2. juni 2021

Varmestuer og væresteder

Varmestuer og væresteder er åbne, men der kan være begrænsninger i antallet af borgere, der på samme tid, kan opholde sig på varmestuen. Varmestuerne har et særligt fokus på at sikre omsorgen for de allermest udsatte borgere, der ikke har andre muligheder.

Frelsens Hær på Mølleplads

 • Alle hverdage 7.30-11.30

Kirkens Korshærs Varmestue i Søndergade

 • Alle dage 9-15 og 21-07
 • Lørdage også 15-21

Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby

 • Alle dage 9-15

Café Parasollen holder åbent

 • Mandag 10-19
 • Tirsdag 10-19
 • Onsdag 10-19
 • Torsdag 10–16
 • Fredag 10–14
 • Hver anden søndag 10–14

Hjerterummet har åbent og har desuden mobil varmestue med tilbud om kaffe, frugt og varm mad to-go.

 • Mandag 17-21
 • Tirsdag 17-21
 • Onsdag 17-21
 • Torsdag 17-21
 • Fredag 16–20
 • Søndag 16–20

Rådgivningstilbud

Der findes flere rådgivningstilbud i Aalborg til udsatte borgere. Alle tilbud skal kontaktes telefonisk, men der er alle 4 steder mulighed for at få en personlig samtale efter aftale:

Den Sociale Skadestue

 • Alle dage 18-07
 • Telefon 9812 3292

Krisecenter for voldsramte kvinder

 • Åbne rådgivning
 • Telefon 9819 0666

Reden Aalborg 

 • Åben rådgivning i hverdagene 9-16
 • Telefonn 4092 5565 eller 4169 3033

Det Grønlandske Hus

 • Åben rådgivning i hverdagene klokken 9-15
 • Telefon 9814 6800

Aktivitetstilbud

Kofoeds Skole i Ågade og Aalborg Øst

 • Åben. Tilmelding nødvendig.

Kirkens Korshærs aktivitetstilbud Gården

 • Åben. Tilmelding nødvendig.

Værestedet Tamassa i Det Grønlandske Hus

 • Åben. Begrænset deltagerantal.

Botilbud

Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret har indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Injektionsudstyr 

Injektionsudstyr uddeles til IV-stofmisbrugere fra:

 • Gadesygeplejersken
 • Parasollen
 • Kirkens Korshærs Varmestue i Aalborg
 • Voksenbøgen (til indskrevne borgere)
 • Det Alternative Plejehjem/Svenstrupgaard (til indskrevne borgere)
 • Herberget (til indskrevne borgere)

Opsøgende medarbejdere

Kommunens Bo- og Gadeteam er tilstede i byens rum, og deres indsats har fokus på at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til udsatte borgere.

Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne:

"Vi gør fortsat alt, hvad der står i vores magt for at spænde et finmasket sikkerhedsnet ud under Aalborgs udsatte og hjemløse borgere, for at sikre at de mest udsatte borgere til enhver tid har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. I et tæt og tillidsfuldt samarbejde med og mellem vores frivillige organisationer, væresteder og varmestuer tilpasser vi løbende indsatsen, så vores udsatte og hjemløse kommer bedst muligt gennem pandemien. Vi arbejder hele tiden ihærdigt på at forhindre smittespredning i udsatte miljøet i Aalborg med hyppige testrunder, isolationsmuligheder for eventuelt smittede borgere og tilbud om vaccination i miljøet. I forbindelse med den begyndende genåbning af samfundet, retter vi sammen med Aalborg Kommunes Udsatteråd, fokus på at genskabe fællesskaber og afhjælpe den ensomhed og isolation mange af vores udsatte borgere har oplevet det seneste år", udtaler centerchef TinaMaria Larsen fra Center for Sociale Indsatser.

Del indhold