Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forbud mod besøg af pårørende på bosteder på voksenområdet

20. marts 2020
Både private og kommunale bosteder er omfattet. Læs mere om forbuddet her. Redigeret 14. april 2020.

For at undgå smitte, har vi i Aalborg Kommune udstedt midlertidigt forbud mod besøg af pårørende på private og kommunale bosteder med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Konkret omfatter forbuddet følgende private og kommunale bosteder:   

  • Plejehjem
  • Plejeboliger
  • Botilbud og boformer
  • Herberg og forsorgshjem

Forbuddet sker på baggrund af to bekendtgørelser af 5. april om midlertidigt besøgsforbud udsendt af Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, samt et opdateret påbud i forlængelse af fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 6. april.

Forbuddet omfatter både fællesarealer, udearealer og beboernes personlige boliger.

Undtagelser

Besøg hos alvorligt syge og døende er undtaget fra besøgsforbuddet. Det samme er tilfældet for forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at der er et helt særligt behov for besøg. 

Der er pligt til at sikre, at disse besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Del indhold