Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forbud mod besøg af pårørende på bosteder på voksenområdet

20. marts 2020
Både private og kommunale bosteder er omfattet. Læs mere om forbuddet her.

For at undgå smitte, har vi i Aalborg Kommune udstedt midlertidigt forbud mod besøg af pårørende på private og kommunale bosteder med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Konkret omfatter forbuddet følgende private og kommunale bosteder:   

  • Plejehjem
  • Plejeboliger
  • Botilbud og boformer
  • Herberg og forsorgshjem

Forbuddet sker i forlængelse af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, som blev udstedt den 19. marts. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Undtagelser

Besøg hos alvorligt syge og døende er undtaget fra besøgsforbuddet. Der er pligt til at sikre, at disse besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

Del indhold