Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring - ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud

11. februar 2019
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har henholdsvis den 5. februar og 8. februar vedtaget at sende forslag om en ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud i høring.

Forslaget indebærer, at skole- og dagbehandlingstilbuddene Øster Uttrup-Godthåb skolen, Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen nedlægges. I stedet oprettes et nyt skole-behandlingstilbud som henlægges under en folkeskoles ledelse og der oprettes et nyt specialundervisningstilbud, som ligeledes henlægges på en folkeskole.

Høringsfristen er fredag den 3. maj 2019.

Læs mere om høringen

Del indhold