Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fire facts om BPA-ordninger

28. februar 2019
TV2Nord har samlet en række sager om borgere, som er utilfredse med påtænkte afgørelser om deres BPA-ordninger.

Der er ikke truffet afgørelse i nogle af de omtalte sager, og ingen af borgerne er blevet sat ned i timer. Borgerne har modtaget en påtænkt afgørelse, som vi efterfølgende har trukket tilbage. Det har vi gjort, fordi vores dialog med borgerne ikke har været god nok i de omtalte sager. Det retter vi op på.

BPA er et kompliceret område, og derfor får I her fire facts om, hvilke lovkrav og kendelser fra Ankestyrelsen, som regulerer BPA-ordningerne.

  1. Borgerens timer til BPA-ordning visiteres med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. Lovgrundlaget er enten Servicelovens § 95 eller § 96.
  1. Det er et lovkrav, at vi jævnligt skal undersøge, om borgerens behov har ændret sig og justere antallet af tildelte timer, så det afspejler borgerens aktuelle livssituation. Det gør vi cirka hvert andet år.
  1. Vi kan ikke tilkende borgere en BPA-ordning uden at undersøge deres behov for hjælp i hverdagen. Ankestyrelsen siger, at vi skal undersøge, hvad borgeren har brug for, hvor lang tid det tager, og hvor ofte behovet er der. Det kan vi kun gøre ved at følge borgeren.
  1. Ankestyrelsen har afsagt en kendelse om, at BPA ikke længere må bruges til sundhedsydelser. BPA må heller ikke længere bruges til overvågning, hvis ordningen er tildelt efter Servicelovens § 95. Det er vi nødt til at rette ind efter for at overholde loven. Derfor skal borgere, som hidtil har fået BPA-timer til sundhedsydelser og overvågning visiteres på ny.

Bonusinfo: Vi har ikke brugt revisorer til at lede efter besparelser, men derimod eksterne konsulenter til at se på BPA-området. Det er helt almindeligt, at vi og andre kommuner bruger konsulenter udefra til at se på, om vi gør tingene rigtigt. Vi bruger også BDO til at føre tilsyn på alle vores plejehjem. Og så er den rapport, som har været omtalt, i øvrigt seks år gammel.

Del indhold