Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stadig ingen ghettoer i Aalborg Kommune

05. december 2019
Lige som de forudgående tre år har Aalborg Kommune ingen boligområder på ghettolisten. Derudover er der kun et enkelt område Løvvangen, der fortsat figurerer på Boligministeriets liste over udsatte boligområder, der blev offentlig gjort d. 1. december 2019.

Det er rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Nuuradiin Salah Hussein rigtigt tilfreds med.

”Jeg er rigtig glad for, at vi igen i år er lykkedes med at arbejde med vores by på en måde, som holder vores boligområder væk fra ghettolisten. Det er fordi, at vi er lykkedes med at få den offentlige indsats fra kommunen til at spille sammen med boligorganisationernes indsats. Sammen har vi investeret i forebyggende indsatser frem for brandslukning. Jeg synes godt, at vi kan være stolte af vores kommune og det tætmaskede samarbejde vi har.

Rådmanden forklarer, at Aalborg Kommune har tradition for at arbejde bystrategisk og i helheder. Grundtanken er, at man kommer længst med ikke at arbejde isoleret med et område, men at arbejde med den samlede by. Samarbejdet foregår på tværs af forvaltninger i kommunen, med både frivillige og private aktører, foreningslivet og i særlig grad i et tæt samarbejde med boligorganisationerne i kommunen.

Han understreger, at det der ikke er grund til at hvile på laurbærerne. For det kræver, at der i alle dele af Aalborg arbejdes på at fastholde og understøtte den positive udvikling.

I Løvvangen, hvor man fortsat figurerer på ministeriets liste over udsatte boligområder, arbejdes der således ud fra en boligsocial helhedsplan. Herudover arbejdes der med byudvikling i form af projekterne på Stigsborg Brygge, Løvvangen In Between og et nyt Læge- og Sundhedshus. Tallene bevæger sig også i Løvvangsområdet i en positiv retning. Når Løvvangen trods en positiv udvikling fortsat er på listen over udsatte boligområder, skyldes det en for høj andel af beboere, der er udenfor arbejdsmarkedet. Samt at der en for høj andel, der kun har en grunduddannelse. Men tallene er faldende. Siden sidste år er andelen af personer udenfor arbejdsmarkedet faldet med 2,2 procent og andelen af personer kun med grunduddannelse er faldet med 2,1 procent.

Del indhold