Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kinesiske studerende i daginstitutioner

27. november 2019
Aalborg Kommune og Professionshøjskolen UCN har budt 14 kinesiske studerende velkommen til Aalborg. De studerende skal følge et semester på pædagoguddannelsen. Samtidig skal de ud i praksis i 7 daginstitutioner.

Behovet for uddannede pædagoger er enormt i Kina. Dels fordi børnetallet vokser kraftigt, og dels fordi det kun er omkring 20 procent af medarbejderne i institutionerne, som er pædagogisk uddannede. På Professionshøjskolen UCN har man indledt et nyt samarbejde med Beijing Geely University om at uddanne kinesiske studerende i dagtilbudspædagogik.

Studieleder ved pædagoguddannelsen på UCN i Aalborg, Jesper Jensen, er projektleder for samarbejdet og glæder sig over, at det nu er lykkedes at etablere det første hold. I foråret var en gruppe studerende på besøg på UCN i Aalborg, men dette er første hold, som har valgt at bruge et helt semester på at fordybe sig i den danske tilgang til pædagogikken.

- Danske og kinesiske daginstitutioner har meget forskellige tilgang til leg og læring, og vi har oplevet en stor interesse fra vores kinesiske samarbejdspartnere for at udbrede den danske pædagogiske praksis, så vi drømmer om, at vi på sigt kan udbyde en hel uddannelse og ikke blot et enkelt semester som nu, fortæller Jesper Jensen.

Kinesiske Studerende

Projekter i lokale børnehaver

Det er ikke kun dansk dagtilbudspædagogik, som kineserne skal blive klogere på. Deres egen undervisning foregår efter samme principper som uddannelsen af danske pædagoger, og er derfor markant anderledes end den skolegang, de er vant til fra Kina. De første seks uger foregik i Beijing med en dansk underviser og frem til eksamen i januar vil de blive undervist sammen med danske studerende i Aalborg og deltage i forskellige projekter i nordjyske daginstitutioner.

- De studerende skal ikke blot have en masse teoretisk viden om dagtilbudspædagogik, de skal lære ved at bruge deres viden i praksis. Derfor vil de modtage undervisning tre dage om ugen, og de resterende to dage vil de være ude på institutioner i grupper á 2-3 studerende, hvor de kan samarbejde med danske pædagoger om forskellige projekter, fortæller Jesper Jensen.

Samarbejde med Aalborg Kommune

UCN arbejder tæt sammen med Aalborg Kommune om det nye internationale modul. Således besøgte Lars Lynghøj, områdeleder på Børne- og Familieområdet, sammen med UCN Geely University i Beijing sidste år for at bane vejen for kinesernes besøg.

Lars Lynghøj ser projektet som et spændende og berigende kulturmøde på flere planer.

- For børnene i daginstitutionerne er det spændende at møde de kinesiske studerende. Samtidigt kommer de studerende med deres undren og stiller en masse gode spørgsmål til, hvad vi gør. Og det er der en læring i for os, fortæller Lars Lynghøj.

Kinesiske Paedagogstuderende

Fakta

  • Det er første gang UCN opretter et internationalt valgmodul på pædagoguddannelsen for kinesiske studerende.
  • Efter efterårsstartede de kinesiske studerende undervisning i Danmark i selskab med 5 danske studerende, som har valgt det internationale valgmodul.
  • Kineserne skal dels have undervisning på UCN og dels være tilknyttet daginstitutioner, hvor de deltager i projekter med pædagogiske indsatser.
  • Udover de fem danske studerende på valgmodulet kommer kineserne til at have fælles aktiviteter med omkring 30 andre danske pædagogstuderende.
  • De kinesiske studerende er optaget på modulet på baggrund af en skriftlig engelskprøve, som skal sikre, at deres engelskkundskaber er tilstrækkeligt til at gennemføre forløbet.
  • Målet er at oprette et tilsvarende valgmodul i efteråret 2020 og på sigt udvide samarbejdet til andre kinesiske universiteter samt udvide tilbuddet til ikke kun at omfatte et semester men en hel uddannelse.
  • Fra Aalborg Kommune deltager syv daginstitutioner: FLIK-FLAK, Roden, Eventyrhuset, Fyrtårnet, Lille Tornhøj, Smedegården og Feggesundvej. 
Del indhold