Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Danskbonus til selvforsørgende

08. oktober 2019
Aalborg Kommune har fået ny viden omkring, hvem der kan søge om skattefri danskbonus efter Integrationslovens § 22.

Du kan søge, hvis du opfylder alle 4 kriterier:

  • Du har fået et Integrationsprogram
  • Du har midlertidig opholdstilladelse
  • Du har bestået danskniveauet efter den 1. januar 2018*
  • Du har ikke tidligere fået udbetalt dansktillæg eller danskbonus

Ansøgning skal indsendes til Job- og Integrationshuset, Kastetvej 26, 9000.

*Niveau for danskprøve er bestået med et karaktergennemsnit på mindst 02:
- Prøve i Dansk 2
- Prøve i Dansk 3
- FVU-læsning trin 2
- FVU-læsning trin 3 eller 4
- Folkeskolens afsluttende prøver (9. eller 10. kl)
- Bevis for studentereksamen (stx), hf, hhx, htc eller eux
- Bevis for AVU
- Prøvebevis for dansk som andetsprog niveau G-A
- Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau
- Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i Købehavn
- Bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler, sygeplejeskoler, seminarer mv. med mindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb

Del indhold