Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Alle børn i alderen 0-6 år i Aalborg Kommune skal trivselsevalueres

22. oktober 2019
En ny opsporingsmodel betyder tidligere hjælp til børn, der mistrives eller har problemer.

Jo hurtigere tegnene på, at et barn i en daginstitution eller dagpleje ikke trives eller er ved at udvikle problemer, opdages, jo - hurtigere kan personalet sammen med forældrene hjælpe barnet. Selv de helt små tegn er vigtige. Derfor tager Aalborg Kommune nu en særlig opsporingsmodel i brug. Det indebærer bl.a., at alle børn i alderen 0-6 år skal trivselsevalueres. Opsporingsmodellen giver personalet i Aalborg Kommunes dagtilbud redskaber til at handle hurtigt og korrekt ved tegn på mistrivsel.

Det er ifølge Rikke Beha, leder for Udviklingsafsnittet for Børn og Unge i Aalborg Kommune, udtryk for dobbelt op på tidlig indsats - tidligt i livet og tidligt i problemudviklingen.

"Selvfølgelig har vi altid været opmærksom på børnenes trivsel, men med opsporingsmodellen ved vi meget mere om betydningen af børns trivsel. Det har betydning for deres livsbetingelser, og vi kan se, at børn der trives i 0-6 års alderen, har større potentiale for også at trives og lykkes når de kommer i skole," siger Rikke Beha.

Opsporingsmodellen er central i forhold til at nå målene i den nye dagtilbudslov om særlig fokus på børn i udsatte positioner, styrket forældresamarbejde og en styrket evalueringskultur.

Omkring 15-20% af alle børn har brug for særlig støtte eller har vanskeligheder i et mindre omfang. Samtidig kan der være op til to års kompetenceforskel, når børn starter i skole. Det fik Socialstyrelsen til i samarbejde med en række kommuner at udarbejde denne opsporingsmodel. En evaluering af modellen viste, at tegn på mistrivsel blev opsporet tidligere - bl.a. ved at underretninger blev foretaget 1½ år tidligere.

Opsporingsmodellen sættes i gang i Aalborg Kommune i uge 43.

Fakta

Opsporingsmodellen har 3 metoder:

 • Trivselsevaluering 
 • Dialogmøde 
 • Overgangsskema

Alle børn skal fremover trivselsevalueres 2 gange årligt.

Ved en trivselsevaluering positioneres barnets i forhold til tre positioner:

 • Trivsel
 • Ekstra opmærksomhed
 • Bekymring

Børnene evalueres efter fem trivselsdimensioner:

 • Kognitiv trivsel
 • Psykisk og emotionel trivsel
 • Social trivsel 
 • Fysisk og sansemotorisk trivsel
 • Familie og netværk

Laves der er en evaluering hvor der er behov for ekstra opmærksomhed eller er der en bekymring, holder man et dialogmøde i samarbejde med forældre og andre fagpersoner.

 

Del indhold