Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Revalideringsydelse

17. september 2019
Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af revalideringsydelse.

Det betyder, at hvis du har fået standset din revalideringsydelse, før du har modtaget en afgørelse, så kan du muligvis få din sag genoptaget.

Ifølge ny praksis må udbetalingen af revalideringsydelse først standses på datoen for kommunens afgørelse. Det vil sige datoen på det brev, hvor kommunen meddeler, at der er truffet afgørelse om at stoppe revalideringsydelsen.

Er din revalideringsydelse standset, før du har modtaget en afgørelse fra os?

Kommunen skal behandle de sager igen, hvor udbetaling af revalideringsydelse er stoppet før datoen for afgørelsen. Genoptages din sag kan det føre til, at du har ret til revalideringsydelse udover det tidspunkt, hvor din revalideringsydelse blev standset.

Mener du, at din sag skal genoptages, eller har du spørgsmål vedrørende din sag, kan du kontakte den afdeling i Jobcenteret, hvor din sag har været behandlet. Se de forskellige afdelinger nedenfor.

Har Ankestyrelsen truffet den sidste afgørelse om standsning af din revalideringsydelse, er det også Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om eventuel genoptagelse. Du skal kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller skrive en mail til sikkermail.aalborg@ast.dk

Du kan læse mere om Ankestyrelsens behandling af revalideringssagerne, dommen fra Østre Landsret og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Job- og Ydelsesafdelinger:  

Job- og Integrationshuset
Kastetvej 26, 9000 Aalborg
Telefon: 9931 5839
Skriv sikkert til Jobcenter Integration via borger.dk

Job- og Aktivhuset
John F. Kennedys Plads 1B, 4 etage, 9000 Aalborg
Telefon: 9931 3778
Skriv sikkert til Job- og Aktivhuset via borger.dk 

Sygedagpengehuset
Vesterbro 14, 9000 Aalborg
Telefon: 9982 7300
Skriv sikkert til Sygedagpengehuset via borger.dk 

Uddannelseshuset
Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg
Telefon: 9982 8000
Skriv sikkert til Uddannelseshuset via borger.dk

Ressourcecenter Aalborg
Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst
Telefon:  9982 3000
Skriv sikkert til Ressourcecenter Aalborg via borger.dk

Del indhold