Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Limfjordsbroen indsnævres 8. juli - 11. august pga udskiftning af slidlag og fuger

05. juli 2019
I perioden 8. juli 2019 - 11. august 2019 gennemføres der vejarbejder på Limfjordsbroen, som reducerer kørebanerne fra fire til to spor. Som noget helt ekstraordinært, sættes skiltningen af vejarbejdet først op lørdag den 6. juli. Det skyldes, at der i forbindelse med The Tall Ships Races i forvejen etableres ekstra skiltning med information til trafikanter om lukning af Limfjordsbroen fredag 5. juli, når Danmarks største fyrværkeri skydes af fra Limfjordsbroen.

 Afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Henrik Jess Jensen forklarer:

- "Fredag den 5. juli kl. 23.15 affyres det største fyrværkeri på dansk grund nogensinde. Fyrværkeriet fyres af fra Limfjordsbroen og i den forbindelse skiltes med, at broen er afspærret i tidsrummet kl.18.00 - 1.00. For ikke at forvirre trafikanterne unødigt, opsættes skiltningen om de kommende vejarbejder på Limfjordsbroen - som går i gang mandag - først i løbet af lørdagen den 6. juli. På den måde undgår vi en 'skilteskov', som vil forvirre trafikanterne. Vi beklager naturligvis de gener, som vejarbejderne og den forsinkede skiltning vil medføre for trafikanterne", slutter Henrik Jess Jensen.

Mere om vejarbejdet på Limfjordsbroen
Arbejdet på Limfjordsbroen omfatter udskiftning af belægning på kørebaner, fortov og cykelsti samt udskiftning af broens fuger. Der arbejdes kun på den nord-østlige side af broen i området fra klapfaget til landfæstet i Nørresundby.

I forbindelse med arbejdet vil antallet af kørebaner blive reduceret fra fire til to, så der kun er én kørebane i hver kørselsretning. Det må derfor forventes, at der i forbindelse med arbejdet vil opstå kødannelse ved passage af broen. Det anbefales, at bilister i videst muligt omfang benytter Limfjordstunnelen.

Arbejdet gennemføres i sommerferieperioden, hvor der erfaringsmæssigt er langt mindre trafik i myldretiden. Det vil derfor være muligt for bilister at benytte Limfjordstunnelen uden dette vil give anledning til kødannelse ved tunnelen.

Cyklister og fodgængere kan kun benytte fortov og cykelsti i broens vestlige side. Der etableres en skiltning, hvor ruter for cyklister og fodgængere anvises. Det anbefales, at disse anvisninger følges for at sikre, at der ikke opstår farlige situationer på broen.

I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil alle normale køretøjer kunne passere broen. Det vil dog ikke være muligt for brede transporter af passere broen. Dette betyder bl.a., at brede landbrugsmaskiner ikke kan passere broen i denne periode.

Arbejdet er en del af en større renovering af belægningerne på Limfjordsbroen. Arbejdet i år vil omfatte ca. en fjerdedel af broen. De øvrige dele af arbejdet vil blive gennemført i sommerferieperioden i 2020, 2021 og 2022.

Del indhold