Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny whistleblowerordning

04. juli 2019
Aalborg Byråd besluttede den 17. juni 2019 at etablere en whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen er placeret på Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning, som i denne funktion er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Ansatte og samarbejdsparter kan bruge whistleblowerordningen, hvis de har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Aalborg Kommune. Det er uden be-tydning, hvor gamle forholdene er – der er ikke tidsbegrænsning i forhold til indberetninger.

Ordningen omfatter kun forhold i Aalborg Kommune, og kan kun anvendes af ansatte og samarbejdsparter. Borgere og virksomheder, der ikke er samarbejdsparter skal bruge de almindelige muligheder for at klage.
Du kan læse mere om whistleblowerordningen, og hvordan du indberetter på vores hjemmeside:

www.aalborg.dk/whistleblower

Del indhold