Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fornyet høring vedr. ny organisering af fællestilbuddene

27. maj 2019
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har henholdsvis den 21. og den 24. maj vedtaget at sende forslag om ny organisering af Aalborg Kommunes fællestilbud i fornyet høring.

Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og dagbehandling for nogle af de mest udfordrede skolelever. Undervisningstilbuddet kan kombineres med et ”dagtilbud/fritidstilbud” og med indsatser i familien i henhold til anden lovgivning. Det vil sige, specialundervisning kombineret med pædagogisk dagtilbud og familiebehandling.

Kort beskrivelse af forslaget

Øster Uttrup-Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020. I stedet etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning til Vodskov skole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og familier i tilbuddet indgår derfor i familiearbejde. Der ansættes en afdelingsleder til tilbuddet. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeøs nuværende lokaler. Derudover etableres et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på GL. Lindholm skole med 32 pladser på Svenstrup skole. Tilbuddet indeholder udover undervisning, socialpædagogisk indsats og mulighed for familiearbejde. Der ansættes tillige en afdelingsleder til dette tilbud.

Læs mere om høringsforslaget

Del indhold