Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny lovgivning for dig som modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

19. december 2018
Den 1. januar 2019 træder nye regler i lov om aktiv socialpolitik i kraft.

Opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bliver skærpet pr. 1. januar 2019. Hvor der i dag er krav om, at man skal have opholdt sig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af 8 år, ændrer kravet sig til 9 ud af 10 år. 

Hvis man er flyttet til Danmark efter 1. januar 2008 og/eller har været i udlandet i sammenhængende 12 måneder, er der indført et supplement til opholdskravet - et såkaldt beskæftigelseskrav. Beskæftigelseskravet betyder, at man skal have haft ordinært fuldtidsarbejde arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år.

For at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp, skal du udover at opfylde opholdskravet også opfylde beskæftigelseskravet.

Hvem bliver omfattet af de nye regler?

Det skærpede opholdskrav gælder:

  • udlændinge, der er indrejst og registreret første gang i Danmark efter 1. januar 2008
  • personer, herunder danske statsborgere, der er registreret som indrejst før 1. januar 2008, men som efterfølgende har været udrejst i mere end 12 på hinanden følgende måneder
  • personer der modtager integrationsydelse pr. 1. januar 2019
  • personer, der søger om forsørgelsesydelse efter d. 1. januar 2019

Modtager du allerede uddannelseshjælp eller kontanthjælp pr. 1. januar 2019?

Du vil fortsætte på nuværende ydelse, og der sker således ikke noget.


Hvis din ydelse stopper i minimum 2 hele kalendermåneder, og du efterfølgende får behov for at søge om uddannelses- eller kontanthjælp igen, skal du opfylde både opholds- og beskæftigelseskravet. Hvis du ikke opfylder kravene, vil du alene være berettiget til integrationsydelse.

Hvis du ønsker at læse mere om lovændringerne, kan du søge information folketingets hjemmeside:

https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l239/20171_l239_som_vedtaget.htm


Du er også velkommen til at ringe til din rådgiver i Ydelsescentret, hvis du har yderligere spørgsmål på telefonnummer 99 31 37 44.

Del indhold