Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Danmarks største landvindmøllepark på vej i Nørrekær Enge i Nordjylland

13. december 2018
Et stærkt samarbejde imellem Aalborg og Vesthimmerlands kommuner, bygherren Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening muliggør opstilling af i alt 36 vindmøller på op til 150 meters højde i et område af Nørrekær Enge, som ligger hen over kommunegrænsen imellem Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Med Aalborg Byråds (mandag 10.12.18) og Vesthimmerlands byråds vedtagelse (torsdag 13.12.18) af hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner for vindmøller i Nørrekær Enge II, er plangrundlaget på plads for Danmarks største landvindmøllepark.


Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune Hans Henrik Henriksen udtaler:
- ”Jeg er rigtig stolt over og glad for, at vi i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Vattenfall og borgerne i Nørrekær Enges Vindmølleforening er lykkes med at realisere et så stort projekt. Der har været en meget høj grad af borgerinvolvering, og projektet sætter nye standarder for lokalt medarbejderskab og lokal forankring. Jeg synes, det er rigtig flot, at en stor koncern som Vattenfall i samarbejde med lokale borgere har formået at forankre projektet, og at man i sidste ende – forhåbentlig - vil opnå, at en del af overskuddet også kommer lokalmiljøet til gode. Endelig er jeg rigtig glad for, at vi har kunnet stå skulder ved skulder i samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune for at få realiseret det her. Vores fælles arbejde med plangrundlaget for det omfattende projekt har været gnidningsfrit, så jeg vil gerne takke Vesthimmerland for det gode samarbejde”, siger Hans Henrik Henriksen.


Borgmester i Vesthimmerland Kommune Per Bach Laursen glæder sig også til, at vindmøllerne i Nørrekær Enge ser dagens lys:
- ”Vindmølle-projektet Nørrekær Enge har været flere år undervejs, og det har været ventetiden værd. Med maksimal folkelig opbakning fra lokalområdet og et forbilledligt samarbejde med Aalborg Kommune, Nørrekær Enge Vindmølleforening og Vattenfall, sætter vi nu nye standarder og principper i bestræbelserne for at sikre en grøn omstilling til vedvarende energiproduktion. En omstilling, som vi er meget optaget af i Vesthimmerland, ligesom vi glæder os over lokalområdets gevinst i projektet”, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen og sender i samme ombæring et budskab til Christiansborg:
- ”Men jeg vil godt benytte lejligheden til et opråb til folketingspolitikerne. At fjerne tilskuddet til lokalområdet efter den ”Grønne Ordning” fra februar i år har absolut ikke gjort det nemt for os i kommunerne, som skal planlægge for og godkende nye vindmølleprojekter. Hvis ikke det var fordi Vattenfall har sagt, at de vil matche svarende til den grønne ordning, tvivler jeg på, at der ville være flertal i byrådet for et så stort landvindmølleprojekt”, slutter Per Bach Laursen.

Hos Vattenfall udtaler Mette Korsager, chef for landvind i Vattenfall:
- ”Med kommunernes godkendelse er vi et stort skridt tættere på at realisere, hvad der ville være Danmarks største landvindmøllepark, hvis den stod klar i dag. Vi oplever et stærkt lokalt engagement i projektet både fra kommunerne og lokalområdet. Det er positivt. Møllerne vil kunne dække det årlige elforbrug i cirka 100.000 danske husstande med fossilfri strøm. Parken og Nordjylland yder dermed et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling, og vi ser frem til at arbejde videre med projektet”, siger Mette Korsager.

God lokal forankring af projektet
Det lokale engagement omkring vindmølleprojektet er forankret i Nørrekær Enges Vindmølleforening. Her har det været et centralt mål - og drivkraften i hele vindmølleforeningens arbejde - at sikre, at en så stor del af overskuddet fra møllerne som muligt kommer lokalsamfundet til gavn, fortæller Helge Christiansen, Næstformand i Nørrekær Enges Vindmølleforening:

- ”Det er lykkedes godt med samarbejdsaftalen med Vattenfall, der giver mulighed for, at op mod halvdelen af møllerne i projektet bliver på lokale hænder. Dels hos de lokale lodsejere, dels i form af naboernes køb af naboanparter og endelig i form af møller til vindmølleforeningen.
- Det er en stor positiv interesse og opbakning fra såvel de lokale borgere som byrådspolitikere og interesserede finansieringsparter, der nu har banet vejen for muligheden for et lokalt forankret folkeligt medejerskab til vindmølleprojektet i Nørrekær Enge.
- Vindmølleforeningen bakker op om grøn energi og hermed også om møller i engen. En stor vindmøllepark har dog ikke været et mål i sig selv. Vi havde, som det også fremgår af foreningens høringssvar, gerne set projektet yderligere begrænset med møller i vest ved Næsborg og Tolstrup samt i øst ved Vår, så afstanden til bebyggelse havde været større”, siger Helge Christiansen, og han fortsætter:

- ”Samarbejdsaftalen med Vattenfall er et stort skridt i retning af at sikre et lokalt forankret medejerskab til møllerne i Nørrekær Enge. Nu vil vi koncentrere vores indsats om også at kunne tage det sidste skridt, nemlig at få en endelig finansiering på plads. Vi håber og tror på, at det vil lykkes, så vi kan bidrage med midler til lokale udviklingsprojekter i området som kompensation for de gener, et stort mølleprojekt vil give”, slutter næstformanden.

Om projektet
Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. I 2009 blev der opstillet 13 vindmøller i Nørrekær Enge – 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune.

Efterfølgende blev det i den overordnede planlægning fastsat, at en eventuel yderligere planlægning i området skulle ske i et tæt og koordineret samarbejde mellem kommunerne. Derved var det en forudsætning, at et fremtidigt projekt skulle ske i sammenhæng hen over kommunegrænsen.

Planlægningen startede ultimo 2014 med en for-debat. Her blev det fra kommunernes side præciseret, at det var en forudsætning for igangsætningen af den egentlige planproces, at der skulle være enighed om ét projekt for hele området – et projekt, der omfattede både Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter. Det fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016. Det bestod af i alt 40 vindmøller – 24 i Vesthimmerlands Kommune og 16 i Aalborg Kommune. I processen er antallet af vindmøller i Vesthimmerlands Kommune reduceret til 20.


Fakta om Nørrekær Enge Vindmølleprojekt: 

  • Nørrekær Enge vindmøllepark vil bestå af i alt 49 møller på op til 150 meter fordelt over et areal på cirka 15 kvadratkilometer.
  • De nye møller vil producere cirka 400.000 MWh timer årligt svarende til det årlige forbrug hos omtrent 100.000 danske husstande.
  • Med en kapacitet på ca. 150 MW ville landmølleparken være Danmarks største, hvis den stod klar i dag – cirka dobbelt så stor som den største nuværende park.
  • Der er lavet købsaftaler på op til 26 ejendomme i området for at sikre påvirkningen af området minimeres.
Del indhold