Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommune og AAU indgår i europæisk samarbejde om førerløs teknologi

20. december 2018
Aalborg Kommune og Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) ved Aalborg Universitet deltager sammen med bl.a. Bergen, Bremen, Groningen, Göteborg og Robert Gordon University i et EU-Interreg projekt med fokus på erfaringer med automatisk transport. Automated Road Transport for the North Sea Region (ART.Forum) er støttet med over 30 mio. kr. af Interreg.

Den teknologiske udvikling i retning af automatiseret og forbundet transport er i fuld gang. ART.Forum er et samarbejde med fokus på at skabe et vidensgrundlag for de lokale og regionale myndigheder. Omdrejningspunktet for samarbejdet er den indflydelse, som automatiseret transport kan have på vejtransportsystemet og livet i byer og regioner.

Aalborg Kommune og C-MUS har allerede etableret et partnerskab ifm. Danmarks første forsøg med førerløse busser på en 2,1 km lang strækning på Astrupstien i Aalborg Øst. Dette projekt har til formål at højne den interne mobilitet i Aalborg Øst, samt at gøre en gruppe knap så mobile borgere mere mobile. Her skal C-MUS evaluere forsøget, og foranalysen er netop ved at være afsluttet. C-MUS har fokus på at evaluere mødet mellem teknologi, by og mennesker.

Ditte Bendix Lanng fra Aalborg Universitet fortæller:
- ”Interessen for muligheder og udfordringer ved førerløs teknologi er meget stor. Med projektet belyser vi, hvordan teknologien bliver en del af den eksisterende by, og hvordan den kommer til at indgå i borgernes hverdagsliv. I Aalborg Øst skal de førerløse busser indlejres i en eksisterende infrastruktur med stærk lokal identitet og varieret anvendelse. Vi ser frem til, at viden fra den kontekst kan blive løftet ind i det europæiske samarbejde i Art.Forum.”

Deltagelsen i ART.Forum giver mulighed for at tage resultater fra forsøget med førerløse busser i Aalborg Øst og i højere grad dele dem med andre kommuner og aktører, og derved bringe erfaringerne i spil i strategiske og politiske diskussioner.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, fortæller:
- ”Da vi er langt fremme med vores projekt med selvkørende transport, får vi rigtig mange henvendelser fra kommuner og andre danske og skandinaviske aktører, der selv går med overvejelser om sådanne projekter. ART.Forum er en platform som giver mulighed for erfaringsudveksling. Herudover vil vi i Aalborg Kommune gerne begynde mere alvorligt at diskutere, hvad denne teknologi har af betydning for vores mobilitet og indretning af byer – dette giver projektet også mulighed for”, slutter Hans Henrik Henriksen.

Den -førerløse -bus _www

Nogle af de aktiviteter, der forventes at blive udført som en del af samarbejdet i Art.Forum, er faglige og forskningsrelaterede partnermøder og seminarer, hvor erfaringer og resultater fra projektet deles. Desuden en politiske workshops, hvor fremtidig politik drøftes baseret på testresultaterne. Herudover, scenarie-udvikling for livet med førerløs teknologi i fremtidens byer og med deltagelse af forskere og praktikere. Endelig sammenlignende analyser af de deltagende byers pilotprojekter med førerløs teknologi.

Del indhold