Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dom i Kærkommen-sagen: Aalborg Kommune frifundet

23. november 2018
Der er i dag afsagt dom i Kærkommen-sagen ved Vestre Landsret i Viborg. Dommen frifinder Aalborg Kommune for påstanden om, at Aalborg-afdelingen af virksomheden Kærkommen og de konkursramte medarbejderes tilgodehavender blev overdraget til kommunen.

Både Hjørring og Aalborg kommuner blev i dag frifundet i Vestre Landsret for at have overtaget lokalafdelingerne af Kærkommen inklusive medarbejdere og deres løntilgodehavender. Dermed er der sat punktum i en sag, som har varet siden marts 2015, hvor Kærkommen gik i betalingsstandsning og efterfølgende konkurs. Dommen betyder, at det er Lønmodtagernes Garantifond, som skal dække de tidligere Kærkommen-medarbejderes berettigede tilgodehavender.

Rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen siger:

- Vi er naturligvis tilfredse med, at Landsretten har givet os medhold i, at der ikke har fundet en virksomhedsoverdragelse sted. Vi er også rigtig glade for, at der endelig er sat punktum i sagen – ikke mindst på vegne af de tidligere medarbejdere i Kærkommen, som er blevet klemt i denne sag. Nu kan de endelig få deres tilgodehavender.

Retssagen om Kærkommens konkurs

Det er FOA og andre organisationer, som på vegne af tidligere ansatte i Kærkommen har anlagt sagen mod Lønmodtagernes Garantifond (LG), Aalborg Kommune og Hjørring Kommuner. Sagen handler om betaling af medarbejdernes tilgodehavender i form af blandt andet ubetalte løn- og feriepenge som en konsekvens af Kærkommen ApS konkurs den 20. marts 2015.

Søgsmålet omfatter ikke kun de medarbejdere fra Kærkommen, der rent faktisk blev ansat i Aalborg og Hjørring Kommuner, men også andre medarbejdere, som tidligere har arbejdet for Kærkommen ApS i Aalborg og Hjørring.

FOA rejste krav om betaling i alt 11.286.000 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel udgjorde cirka fem millioner kr. Hertil kommer krav på cirka fire-fem millioner kr. fra tidligere ansatte, som ikke var organiseret i FOA. Retssagens parter er enige om kravenes størrelse. Sagens tvist handler alene om, hvorvidt det er LG eller Aalborg og/eller Hjørring Kommune, der skal dække de tidligere medarbejderes krav.

Kærkommen ApS var i 2015 sammen med sit søsterselskab Danmarks største leverandør af privat hjemmepleje og varetog opgaver for borgere fordelt på seks kommuner i hele landet. LG har anerkendt kravene for medarbejdere i fire af disse kommuner, men har afvist at anerkende kravene fra medarbejdere fra Kærkommens afdelinger i Aalborg og Hjørring, fordi LG mener, at Aalborg og Hjørring i praksis har fået overdraget virksomhedens afdelinger forud for konkursdekretets afsigelse.

Del indhold