Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgernes ønsker til fremtidens Aalborg kan nu læses

30. november 2018
Flere end 5.400 input om Aalborgs DNA og fremtid, der er indsamlet i perioden 6. september til 10. november 2018, er nu tilgængelige for offentligheden.

Siden september har Aalborg Kommune arbejdet med en ny visionsproces, DNA Aalborg. Formålet har været at finde ind til det særlige og betydningsfulde ved kommunen – samt at formulere en vision for fremtiden. Til dette arbejde har Aalborg Byråd valgt at høre borgerne – både om, hvad der i særlig grad kendetegner kommunen, men også hvilke målsætninger, der kan arbejdes imod på den lange bane. Og det er der altså kommet flere end 5.400 input ud af.

Den stor mængde data ligger nu tilgængelig på Aalborg Kommunes hjemmeside - www.aalborg.dk/dna. Her er der mulighed for både at nærstudere perspektiver på Aalborg i dag og Aalborg i fremtiden samt læse undersøgelsens hovedkonklusioner.

Borgerne har virkelig støttet op

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen glæder sig over den brede opbakning, der har været til projektet. 

”Vi er utrolig glade for og meget stolte over, at så mange borgere har ønsket at bidrage til DNA Aalborg. Målet har fra start været at skabe en involverende proces, hvor borgere, virksomheder og andre interessenter har haft mulighed for at komme til ordre, og det synes jeg faktisk er lykkedes rigtig godt,” fortæller borgmesteren og fortsætter:

”Det giver os jo et fantastisk udgangspunkt for det arbejde, der nu venter med at få formuleret en ny grundfortælling og vision for kommunen. Og selvom det forpligter, så er jeg også ret overbevist om, at vi kan lande noget, de fleste kan se sig selv i – og noget, hvor folk tænker, det dér er så meget Aalborg. ”

Aalborg Byråd skal i december arbejde med at skabe ny grundfortælling om Aalborg Kommune på baggrund af de mange indspark fra borgerne.


FAKTA om DNA Aalborg

  • I perioden 6. september - 10. november har der været borgerinterviews med fem forskellige målgrupper, workshops med råd og nævn, borgerinddragelse via www.aalborg.dk/dna og kommunens Facebookside og så et afsluttende borgertopmøde.
  • Helt præcis har Aalborg Kommune modtaget 5.441 input om alt fra busser og Limfjorden til oplandsbyer og arkitektur.
  • Gå på opdagelse i det omfattende datamateriale om Aalborg i dag: www.digitalarena.dk/aalborg/idag
  • Udforsk de mange perspektiver på Aalborg i fremtiden: www.digitalarena.dk/aalborg/fremtid
  • Læs datamaterialets hovedkonklusioner
  • Den nye fortælling forventes politisk behandlet i starten af 2019
Del indhold