Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

16. oktober 2018
Vores rottebekæmper skal én gang årligt udføre lovpligtigt tilsyn for undersøgelse af spor af rotter på ca. 1200 erhvervsejendomme med dyrehold, produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter til fødevareproduktion.

Tilsynene vil blive udført af den kommunale rottebekæmper fra Mortalin.
Tilsynene udføres i perioden 1. oktober til 31. marts, og vil ske uden varsel. Tilsynet udføres med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1723 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, § 8.

Ejendommen gennemgås ved tilsynet sammen med ejer, lejer eller repræsentant. Hvis der findes spor af rotter, igangsættes bekæmpelse på ejendommen med det samme.

På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, vil tilgængelige udendørsarealer blive undersøgt for rottespor, og rottebekæmperen vil lægge en seddel i din postkasse, om tilsynet og evt. spor af rotter.

Såfremt du ønsker at været til stede ved tilsynet eller ved spørgsmål kan Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen kontaktes på tlf. 9931 2397 eller skriv til BorgerMiljø

Del indhold