Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommune blandt landets bedste til at forebygge indlæggelser blandt ældre

25. oktober 2018
En ny benchmarkinganalyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet placerer Aalborg Kommune i top 10 målt på, hvor dygtige de danske kommuner er til at forebygge indlæggelser af ældre modtagere af hjemmepleje.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har analyseret de danske kommuners evne til at forebygge indlæggelser af ældre. I analysen placerer Aalborg Kommune sig som den eneste af landets store kommuner i top 10.

Rådmand Jørgen Hein peger på 10 års målrettet indsats på området som den primære årsag til, at Aalborg Kommune er så dygtig til at forebygge indlæggelser af ældre, som får hjemmepleje:

- Jeg er en både glad og stolt rådmand. Forebyggelse af indlæggelser af ældre er et område, som vi har langt mange resurser i de seneste 10 år, og nu kan vi for alvor se effekten af vores målrettede indsatser. Vi ligger langt, langt under landsgennemsnittet, og det er vi meget stolte af.

Aalborg har halvt så mange genindlæggelser

Benchmarkinganalysen viser, at der i 2016 på landsplan var 198 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 modtagere af hjemmepleje. Aalborg Kommune placerer sig 39 % under landsgennemsnittet.

Analysen viser også, at Aalborg ligger 51 % under landsgennemsnittet målt på forebyggelige genindlæggelser.

Mange initiativer bag succes

Hjemmeplejechef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen glæder sig også over det flotte skudsmål fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og peger på ledelsesfokus, som en af de væsentlige årsager:

- Jeg kan ikke pege på en enkelt årsag til det flotte resultat. Vi har sat ind på rigtig mange fronter for at nedbringe antallet af indlæggelser. Vi har for eksempel styrket samarbejdet med sygehuse og de praktiserende læger, men vi har også opkvalificeret vores medarbejdere og valgt at følge vores borgere tæt, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Vores forvaltningsledelse har gennem 10 år prioriteret området og løbende fulgt udviklingen i forebyggelige indlæggelser tæt, og det har helt sikkert bidraget til, at vi er lykkedes med at nedbringe antallet så meget, forklarer hjemmeplejechef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Analysen kan læses i sin helhed på Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds hjemmeside https://oimb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/forebyggelige-indlaeggelser-blandt-hjemmeplejemodtagere/

Del indhold