Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Få de ledige i job – ellers ingen penge

25. september 2018
Hidtidig største private investering i offentlig jobindsats skal hjælpe psykisk sårbare ledige i job eller uddannelse.

Hvis I får ledige i job eller uddannelse, får I betaling, ellers ikke. Det er aftalen, som Aalborg Kommune har lavet med FOKUS og tre socialøkonomiske virksomheder, bl.a. KaffeFair.

Med 120 deltagere bliver projektet IMPACT60 det hidtil største sociale
investeringsprogram i Danmark. Målet er at hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed i job eller uddannelse. Både Den Sociale Kapitalfond og Det Obelske Familiefond tror så meget på ideen, at de stiller penge til rådighed for projektet.

Samarbejdet er banebrydende i Danmark, fortæller Claus Bjørn Billehøj, adm. direktør i Den Sociale Kapitalfond:

"Vi har ikke i Danmark tradition for, at private investorer stiller risikovillig kapital til rådighed på velfærdsområdet. Det skal projektet ændre på, så man på beskæftigelsesområdet fremover kan bruge effekttallene til en mere præcis kalkyle for, om investeringen betaler sig."

Det Obelske Familiefond har to gange før støttet KaffeFairs indsats for målgruppen af psykisk sårbare. Fondsadministrator Britta Graae fortæller, at investeringen i mennesker betaler sig:

"KaffeFair er professionelle og har vist, at de er gode til at skabe job til udsatte borgere. Vi har tiltro til, at de evner at føre deres indsats og forretning ind i de nye tider på beskæftigelsesområdet."

Aalborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg har i dag godkendt aftalen. På vegne af Beskæftigelsesudvalget forklarer rådmand Mai-Britt Iversen, at for kommunen handler det først og fremmest ikke om økonomi, men om at opnå en høj effekt.

"Det er en smart måde at få slået hul på debatten, om vi kan løse
beskæftigelsesindsatsen på en anden måde. FOKUS jo har fuldstændig metodefrihed.Dermed er der gjort op i tænkningen i kasser og ordninger. Det handler kun om at gøre præcis det, der har effekt for den enkelte ledige", fortæller Mai-Britt Iversen.

Hun glæder sig derfor til, at projektet går i gang her i september, og at det nu bliver prøvet af, om det giver bedre resultater.

Ifølge Bjørn Salling, der er direktør i FOKUS, er man godt rustet til at løse opgaven:

"Vores socialøkonomiske virksomheder er i forvejen gearet til joblæring; det vil sige til at kombinere det at være i en professionel virksomhed med det at få mulighed for at øve sig, træne kompetencer men også at få dem dokumenteret. Vi har de rigtige medarbejdere til at varetage den her opgave og kan tilbyde en slags mesterlære", fortæller Bjørn Salling fra FOKUS.

Fakta:

Modellen er enkel: Jobcenter Aalborg giver 120 borgere muligheden for joblæring i tre socialøkonomiske virksomheder i FOKUS. Aftalen er økonomisk funderet i Payment by results. Her handler det om det enkelte menneske.


Målet: Minimum 50 % af de henviste borgere opnår selvforsørgelse via joblæring indenfor brancher som restauration, rengøring og detailsalg.
Socialøkonomiske virksomheder: FOKUS driver de tre socialøkonomiske virksomheder KaffeFair, Facility Service og Butik ByRetro på professionelle markedsvilkår. Alligevel udgør de trygge øvebaner for at kunne hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed ind i fællesskabet igen. Der er både fokus på joblæring og livsmestring. 


Fonde investerer i projektet: Den Sociale Kapitalfond stiller en underskudsgaranti på 4 mio. kr. for FOKUS mhp. at få ideen afprøvet i praksis. Det Obelske Familiefond har skudt 3,6 mio. kr. i etableringsomkostninger ved projektet.

 

Banebrydende: Med 120 deltagere er IMPACT60 ifølge den Sociale Kapitalfond det hidtil største sociale investeringsprogram i Danmark. Der er kun få, men gode erfaringer fra udlandet, bl.a. Storbritannien. Der har været et mindre projekt i Ballerup Kommune

Del indhold