Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

07. august 2018
Hvis du har fået standset udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, fordi kommunen vurderede, at du ikke længere var uarbejdsdygtig, kan du måske få genoptaget din sag.

Ankestyrelsen har efter en dom i Østre Landsret besluttet at ændre praksis for, hvornår kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge.

Hvis kommunen har vurderet, at borgeren ikke længere er uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens bestemmelser og derfor ikke fortsat kan få sygedagpenge, skal borgeren have en afgørelse, før udbetaling kan standses. Sagen kan altså ikke standses med tilbagevirkende kraft.

Kommunerne skal efter dommen tage stilling til om, der er sager, der skal genoptages. Men da der er en forældelsesfrist på 3 år, betyder det, at din sag skal være afgjort efter den 4. maj 2015.

Praksis i Aalborg Kommune er, at sagerne ikke standses, før borgerne har fået en afgørelse, og derfor forventer vi, at der kun vil være få tilfælde, hvor vi kan genoptage en sag.

Du skal selv kontakte Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har desværre ikke mulighed for at finde evt. sager, som skal genoptages. Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål om din sag, skal du derfor selv kontakte faglig koordinator Lene Roland Sørensen på telefon 9932 7289

Ankestyrelsen finder selv de sager, som kan være aktuelle og genbehandler dem.

Du kan se mere om ændringen på Ankestyrelsens hjemmeside 

Del indhold