Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Advarsel mod blå-grønalger i Nibe-området ophæves

10. august 2018
Aalborg Kommune har løbende tilset badevandområderne ved Nibe og vurderer nu, at koncentrationen af blå-grønalger er på et lavt og ufarligt niveau. Derfor ophæves advarslen. Afhængig af vejr og vindforhold kan problemet opstå igen, så det kan ikke udelukkes, at algerne vil dukke op her eller andre steder i Aalborg Kommune.

Badegæster opfordres derfor til at holde øje med skiltning ved badestederne, opdateringer på www.aalborg.dk, og hvordan vandet tager sig ud på strandene.

En god tommelfingerregel er: Står man i vand til knæene, men ikke kan se sine tæer, fordi vandet er uklart, kan det være tegn på algerne, og så bør man lade være med at bade det pågældende sted. Derudover kan skumansamlinger på stranden være tegn på koncentrationer af døde alger og endnu en indikation på, at svømmeturen bør foregå et andet sted.

På grund af det store næringsindhold i fjorden har det solrige vejr givet en stor algevækst i fjorden. Generelt er der i de lavvandede områder ved Nibe en del opskyl af alger og ålegræs fra strandkanten og 10-20 meter ud i vandet. Nedbrydningen af algerne skaber iltfrie forhold i det varme vand, og det lugter knapt så godt. Aalborg Kommune anbefaler, at man ikke sopper i denne zone og holder hunde i snor, så de ikke drikker af vandet.

Del indhold