Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgresultat for ældrerådsvalg i Aalborg Kommune

27. oktober 2017
Aalborg Kommunes borgere over 60 år har valgt kommunens nye ældreråd, som tiltræder den 1. januar 2018.

Følgende 13 kandidater er valgt til Ældrerådet:

Anette Valentin             

Nørresundby

Anette Valentin Noerresundby 

Birgith Breinholt Nielsen

Hals

 Birgith Breinholt Nielsen Hals

Bibi Jane Back

Aalborg

 Bibi Jane Back Aalborg

Karen Lis Jensen

Aalborg SØ

 Karen Lis Jensen Aalborg Sø

Hanne Lise Richter

Aalborg
 Hanne Lise Richter Aalborg

 

Ulla Marie Blankensteiner

Aalborg

 Ulla Marie Blankensteiner Aalborg

Ole Sørensen

Aalborg
 Ole Soerensen Aalborg

Jørgen Villiam Behrentzs

Aalborg

 Joergen Villiam Behrentzs Aalborg

Jørgen Linnemann

Aalborg SØ
 Joergen Linnemann Aalborg Sø

Dorte Karen Margrethe Poulstrup

Gandrup

 Dorte Karen Margrethe Poulstrup Gandrup

Bengt Andersen

Aalborg Øst
 Bengt Andersen Aalborg Øst

Karen Margrethe Mortensen

Nibe

 Karen Margethe Mortensen Nibe
Arne Fischer

Klarup

 Arne Fischer Klarup    

 

- Det glæder mig at se, at kommunen geografisk set er dækket godt ind af de valgte kandidater. Det er vigtigt for os som kommune, at også vores landområder er repræsenteret i det nye ældreråd, konstaterer rådmand Thomas Krarup tilfreds om valgresultatet.

Følgende fire kandidater er valgt som suppleanter til Ældrerådet:

Hans Jørgen Hovman Hæk

Vodskov
Suppleant Hans Joergen Hovman Haek Vodskov

Eva-Vibeke Madsen

Svenstrup
Suppleant Eva Vibeke Madsen Svenstrup

Lene Lykke Carlsen

Aalborg SØ
Suppleant Lene Lykke Carlsen Aalborg Sø

Steen Frandsen

Nørresundby
Suppleant Steen Frandsen Noerresundby

Valget til Aalborg Kommunes Ældreråd blev gennemført som et kombineret elektronisk valg og brevvalg. Ved valget stemte 12.476 ud af i alt 49.011 stemmeberettigede borgere. Dermed var den samlede valgdeltagelse på 25,5 %.

Om Ældrerådet
Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen - både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet har 13 medlemmer. Det er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer.

Det er Ældrerådets opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning.


Valgresultat for alle opstillede kandidater

Kandidat

Anette Valentin

Bibi Jane Back

Hanne Lise Richter

Ole Sørensen

Jørgen Linnemann

Bengt Andersen

Arne Fischer

Birgith Breinholt Nielsen

Karen Lis Jensen

Ulla Marie Blankensteiner

Jørgen Villiam Behrentzs

Dorte Karen Margrethe Poulstrup

Karen Margrethe Mortensen

Hans Jørgen Hovman Hæk

Lene Lykke Carlsen

Eva-Vibeke Madsen

Steen Frandsen

Keld Jørgensen

Allan Bjørnskov Caspersen

Jens Christensen

Arne Larsen

Blank stemme

Mona Jørgensen

Finn Thorkild Vedsted

Knud Pedersen

Knud Ejnar Poulsen

Lars Nielsen

Lars Svendsen

Jørgen Lykke Poulsen

Johnny Klitgaard-Nielsen

Carsten Stentz Estholm

Total

Stemmer

1.030

836

769

638

636

542

516

490

484

473

450

437

428

400

393

351

341

308

305

304

293

286

275

248

234

205

195

182

169

134

124

12.476

Del indhold