Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Millionstøtte til fælles nordjysk demenscenter

10. november 2017
Aalborg Kommune og Alzheimerforeningen har fået tilsagn om 5,4 millioner til at etablere et aktivitets- og rådgivningscenter for mennesker med demens og deres pårørende. Centret skal oprettes sammen med AAU og syv andre nordjyske kommuner.

Alzheimerforeningen, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland Kommuner og Musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet er medunderskrivere på ansøgningen om penge til at oprette et fælles nordjysk aktivitets- og rådgivningscenter for mennesker med demens og deres pårørende.

Pengene til centret kommer fra Regeringens satspulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. Bevillingens fulde beløb er 5.433.656 kr.

- Jeg er rigtig glad for og stolt over, at vi har fået pengene til et nyt aktivitets- og rådgivningscenter sammen med Alzheimerforeningen, Universitetet og syv andre nordjyske kommuner. Aalborg Kommune er i forvejen kendt som foregangskommune inden for demensområdet. Derfor er det også naturligt for os at agere lokomotiv for udviklingen af nye tilbud til mennesker med demens i hele Nordjylland, siger rådmand Thomas Krarup fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Åbent tilbud til hjemmeboende og pårørende
Det nye Aktivitets- og Rådgivningscenter Nordjylland (ARN) bliver et åbent og ikke-visiteret tilbud, som især henvender sig til yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede personer med let til moderat demens. Et sted, hvor alle er velkomne og hvor frivillige kræfter kombineres med fagpersonale.

ARN placeres i Aalborg og får satellitter i de øvrige kommuner. Centret vil tilbyde aktiviteter som eksempelvis café og mødested, motion og fysiske aktiviteter, musik, sang, dans, livshistorier, daghøjskole, madgrupper, spil, pårørendegrupper, mestringskurser og sorggrupper. Derudover vil ARN tilbyde aktiviteter for børn og unge, hvis forældre har demens.

I Aalborg skal der også oprettes et teknologibibliotek, hvor borgere i målgruppen kan se, afprøve, låne og få vejledning i hjælpemidler og velfærdsteknologi. Satellitcentrene skal i første omgang tilbyde café, mødested, fysisk aktivitet, motion og pårørendekurser. På sigt kan satellitterne udbygges med flere aktiviteter.

Også direktør for Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen glæder sig over bevillingen:
- Det er en rigtig god nyhed for mennesker med demens og deres familier i Nordjylland. Vi glæder os til at være med til at virkeliggøre ideen om et brugerstyret og ikke visiteret aktivitets- og rådgivningscenter, hvor familier med demens selv er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der skal være.

Etableringen af rådgivningscentret er et af initiativerne i Regeringens Nationale Demenshandlingsplan.

Mere information
Thomas Krarup, Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil 4085 5995, e-mail:tk-byraad@aalborg.dk  

Anna K. Mollerup, kommunikationskonsulent, mobil 2520 5401, e-mail:mollerup@aalborg.dk

Del indhold