Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valg til Ældreråd – fredsvalg til lokalråd

07. september 2017
30 borgere har meldt deres kandidatur til Ældrerådet i Aalborg Kommune, mens færre end 13 er stillet op til hvert af de tre lokalråd.

Det betyder, at der kun afholdes valg til Ældrerådet, mens valget til lokalrådene er afgjort ved fredsvalg.

Valg til Ældrerådet
30 borgere har meldt sig som kandidater til Ældrerådet. Dermed kan der som planlagt afholdes valg til Ældrerådet i perioden 26. september til 15. oktober 2017. Alle borgere, som er fyldt 60 år på sidste valgdag, er stemmeberettigede.

Valget gennemføres som et kombineret elektronisk valg og brevvalg. Elektroniske stemmesedler bliver sendt til borgernes e-boks fra den 25. september, mens fysiske stemmesedler til brevvalg bliver sendt med posten i tide til, at de bør være fremme senest den 29. september.

Kandidater til Ældrerådsvalget
Bengt Andersen
Bibi Jane Back
Jørgen Villiam Behrentzs
Ulla Marie Blankensteiner
Lene Lykke Carlsen
Allan Bjørnskov Caspersen
Jens Christensen
Carsten Stentz Estholm
Arne Fischer
Steen Frandsen
Hans Jørgen Hovman Hæk
Karen Lis Jensen
Keld Jørgensen
Mona Jørgensen
Johnny Klitgaard-Nielsen
Arne Larsen
Jørgen Linnemann
Eva-Vibeke Madsen
Karen Margrethe Mortensen
Lars Nielsen
Birgith Breinholt Nielsen
Knud Pedersen
Knud Ejnar Poulsen
Jørgen Lykke Poulsen
Dorte Karen Margrethe Poulstrup
Hanne Lise Richter
Lars Svendsen
Ole Sørensen
Anette Valentin
Finn Thorkild Vedsted

Fredsvalg til lokalråd
Til lokalrådene har færre end 13 borgere meldt sig som kandidater til hvert af lokalrådene. Det betyder, at valget er afgjort som fredsvalg. Dermed er alle opstillede kandidater valgt ind pr. 1. januar 2018.

Lokalråd Vest
Valgt ved fredsvalg til Lokalråd Vest:

Ulla Marie Blankensteiner
Pia Bodil Boesen
Carsten Stentz Estholm
Keld Jørgensen
Eva-Vibeke Madsen
Lars Nielsen
Jørgen Lykke Poulsen
Etly Sigvartsen
Ole Sørensen
Gert Thomsen

Lokalråd Øst
Valgt ved fredsvalg til Lokalråd Øst:

Bengt Andersen
Jørgen Villiam Behrentzs
Lene Lykke Carlsen
Mogens Kjær Jørgensen
Jørgen Linnemann
Bent Thorkild Henning Madsen
Lars Svendsen
Flemming Villadsen

Lokalråd Nord
Valgt ved fredsvalg til Lokalråd Nord:

Lars Christian Brandborg
Steen Frandsen
Cony Fruergaard
Doris Hansen
Niels Therkel Jørgensen
Johnny Klitgaard-Nielsen
Arne Larsen
Hanne Merete Skibsted
Poul E. Sørensen

Del indhold