Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Alle byrådets medlemmer bag næste års budget

28. september 2017
Alle 31 medlemmer af Aalborg Byråd har i dag indgået forlig om budgettet for 2018. Det betyder, at Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgængeren Kirsten Algren er enige om, hvordan økonomien for landets tredje største kommune skal se ud næste år.

Generelt om budgettet
Overskrifterne for budgetforliget er: Omstilling, vækst, de borgernære områder og investeringer. Forligspartierne er på den ene side enige om, at de økonomiske udfordringer er store og på den anden side også enige om, at der med budgettet for 2018 er tale om et meget ansvarligt budget, som både sikrer serviceniveauet på kerneområderne og også sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling af Aalborg Kommune. 

Der er også enighed om, at der i hele budgetperioden 2018 – 2021 er sikret en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet. Forligspartierne er meget opmærksomme på de demografiske udfordringer, som følge af det stigende antal børn og ældre.

Ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag
Forligspartierne er enige om, at de store linjer fra Magistratens budgetforslag er bibeholdt. Men – der er på baggrund af ønskerne fra de enkelte partier lavet en række ændringer i forhold til det første forslag:

• Etablering af et iværksætterhus.

• Etablering af 20 ”skæve boliger” – billige boliger til udsatte borgere.

• Der er afsat 6 mio. kr. fagdelt undervisning med helårsvirkning.  

• Klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere bliver genindført.

• Der er afsat 5 mio. kr. i årene 2018 – 2019 til renovering og udbygning af Vestbjerghallen.

• Der er afsat 5 mio. kr. i årene 2018 – 2019 til etablering af hal og fælles mødested for lokalområdet på tværs af generationer ved Skipperen.

• Der ydes medfinansiering til sundhedshuse i Storvorde og i Nibe.

• Der afsættes 2 mio. kr. til etablering af legepladser i Midtbyen.

• Der afsættes 3 mio. kr. årligt til vejrenovering. 

• Der afsættes midler over de næste år til opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter.

• Der bliver afsat 1,1 mio. kr. over de næste fire år til styrkelse af buslinje 55 og 56.

• Der afsættes 1 mio. kr. årligt til fritids- og kulturoplevelse for vanskeligt stillede børn.

• Der afsættes økonomi til indsatspædagoger og til sociale normeringer i daginstitutionerne.

• Der afsættes 300.000 kr. årligt til cykelparkering og 5,1 mio. kr. til cykelstier og -striber.

• Forældrebetalingen på DUS-området nedjusteres med 3 mio. kr. årligt.

• Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 1. mio. kr. i årene 2019 – 2021 til ind-satser for hjemløse og udsatte.

Det videre forløb
2. behandling af budgettet finder sted 12. oktober 2017 kl. 13.00 i Byrådssalen.

Del indhold