Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Flere 30 minutters parkeringspladser i Aalborg Midtby

06. juli 2017
I løbet af juli måned etableres der cirka 25 ekstra korttidsparkeringspladser i Aalborg Midtby. De ekstra p-pladser etableres på baggrund af debatten om Midtbyplanen, hvor der blandt andet fremkom ønsker om flere 30-minutters P-pladser i byen.

På baggrund af debatten, tog rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen initiativ til at få lavet en screening af mulighederne for at etablere flere korttidsparkeringspladser i centrum. Det er med baggrund i denne screening, at der nu i første omgang etableres ca. 25 ekstra pladser.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen udtaler:
- Henover foråret og sommeren har vi haft fremtidens Aalborg Midtby til debat. I debatperioden er der blandt andet fremført ønsker om flere 30-minutters P-pladser. Vi har derfor gjort hvad vi kan, for at imødekomme borgernes ønske, og jeg er rigtig glad for, at forvaltningen har fundet de ekstra pladser, siger rådmanden.

De 25 ekstra p-pladser forventes etableret mandag den 10. juli og kan tages i brug umiddelbart herefter.

I Jernbanegade (mellem Vingårdsgade og Jernbanegade 14) er der i dag oprettet midlertidig parkering. Den midlertidige parkering erstattes af permanet parkering på strækningen mellem Vingårdsgade og Grønnegangen. De containere, der i dag står i Jernbanegade og optager nogle af de nye parkeringsmuligheder, fjernes i starten af september. Til den tid vil der således være i alt cirka 30 ekstra pladser i centrum.

Pladserne etableres på følgende steder:

  • Danmarksgade ved Frederikstorv, sydside - 2 pladser
  • Christiansgade mod Ågade - 4 pladser
  • Dag Hammarskjölds Gade ved Ågården - 5 pladser
  • Danmarksgade mellem Jernbanegade og Prinsensgade - 2 pladser
  • Jernbanegade mellem Danmarksgade og Prinsensgade - 2 pladser
  • Jernbanegade 10-12 pladser - frem til august står der container, som beslaglægger 4-5 pladser. Når containerne fjernes etableres der også her ekstra korttidsparkeringspladser
  • Egholmsgade - 3 pladser

De ekstra korttidsparkeringspladser gør det nemt for bilister at klare de hurtige ærinder i byen. Har man behov for at parkere i længere tid, henvises til byens parkeringsanlæg.

Del indhold