Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtaget indsatsplaner for Hals og Aalborg Sydøst

30. juni 2017
Indsatsplanerne skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. Planerne beskriver derfor, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

Hals

Nuværende indsatsplan

Revision af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Hals omfatter hele OSD 1469. Indsatsplanen er vedtaget af Aalborg Kommune den 19. juni 2017.

Revision af indsatsplan for Hals

I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen

Aalborg Sydøst

Nuværende indsatsplan

Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst omfatter hele OSD 1435 med undtagelse af de to vandværker Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase (her er vedtaget et tillæg, jf. nedenfor) . Indsatsplanen for Aalborg Sydøst er vedtaget af Aalborg Kommune den 8. juni 2015.

Læs indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Læs miljøvurdering af indsatsplanen for Aalborg Sydøst

Via nedenstående link har du mulighed for at søge på din adresse, og se hvordan arealerne er placeret i forhold til de sårbare nærzoner. De sårbare nærzoner dækker de arealer, der skal sikres ved dyrkningsdeklarationer.
Du har mulighed for at læse mere om de sårbare nærzoner m.m. i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435, Aalborg Sydøst.

Se hvordan dine arealer er berørt af indsatsplanen


Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst
(Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup vandværk, Kochs Vase)

Udover den samlede indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er der den 19. juni 2017 vedtaget et Tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst - gældende for de to kildepladser Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase.
I den digitale plan kan du på kortet - Hvad gælder for mig? klikke på de arealer du ejer. Når du klikker på kortet, får du informationer om, hvad der gælder på det konkrete areal.

Læs tillæg til indsatsplan for Aalborg Sydøst (Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase)

Se hvordan dine arealer er berørt af tillægget til indsatsplanen

Del indhold