Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Modtager du revalideringsydelse?

01. juni 2017
Ankestyrelsen har nu slået fast, at kommunerne ikke skal foretage fradrag i revalideringsydelsen for indtægter fra en pensionskasses bistandsfond.

Den nye praksis fremgår af principafgørelse 11-17.

Det betyder, at hvis du har modtaget hjælp fra en bistandsfond og fået det modregnet i din revalideringsydelse, kan du rette henvendelse til din ydelsesrådgiver med henblik på at få din sag genoptaget, så den modregnede hjælp kan blive udbetalt. 

Genoptagelse af sager på baggrund af praksisændringen skal ske på kommunens eget initiativ, hvis kommunen vurderer, at det ikke vil være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne. Ellers skal kommunen informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor.  Det er desværre ikke IT-teknisk muligt at søge de borgere frem, som har fået modregnet indtægter fra en bistandsfond i Aalborg Kommune, hvorfor vi orienteringen om ændringen her på hjemmesiden.  

Muligheden for at få gennemoptaget din sag gælder for perioden fra 11. dec. 2013 og til nu. 

Del indhold