Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lettere adgang til flere aktivitetscentre i Aalborg Kommune

24. marts 2017
Sundhedskort skal give brugere af Aalborg Kommunes aktivitetscentre adgang uden for normal åbningstid.

Aalborg Kommunes aktivitetscentre huser aktiviteter for mange tusinde borgere hver måned, og mange steder har brugerne efterspurgt adgang til lokalerne uden for normal åbningstid. Det får nu Ældre- og Handicapudvalget til at åbne yderligere ni af kommunens aktivitetscentre og -huse for automatisk adgang ved hjælp af sundhedskortet, så brugerne kan udnytte centrene endnu mere end i dag.

- Brugerne arrangerer i forvejen selv mange aktiviteter på alle vores centre, og de har faktisk allerede automatisk adgang med sundhedskortet - det gule sygesikringsbevis - til centrene på Skipper Klement og Fyensgade. Det fungerer rigtig godt, og brugerne arrangerer selv alt fra billard til fællesspisning, strikkeklub og motionshold uden for normal åbningstid, fortæller rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Thomas Krarup.

Han understreger, at aktiviteterne er vigtige for kommunens forebyggende arbejde, fordi de er med til at udvikle og vedlige borgernes fysik og sociale relationer. Og derfor vil Ældre- og Handicapudvalget give brugerne selvbetjent adgang til flere aktivitetscentre og -huse.

- Bibliotekerne har haft stor succes med selvbetjening og adgang ved hjælp af kortlæsere til sundhedskort. Vi vil gerne gøre dem kunsten efter og åbne vores centre for flere aktiviteter, som brugerne selv står for. Kortlæsere er en billig og gennemprøvet løsning, som vores borgere i forvejen kender, og derfor var det nærliggende for os at vælge den samme løsning, forklarer Thomas Krarup.

Aalborg Kommune har i alt 36 aktivitetscentre og -huse. Aktivitetscentrene har fast personale, mens aktivitetshusene er brugerstyrede og uden fast personale. Der er i forvejen adgang til to af kommunens aktivitetscentre uden for normal åbningstid.

 LarsHorn_aktivitetscenter2  LarsHorn_aktivitetscenter3
 LarsHorn_aktivitetscenter4  LarsHorn_aktivitetscenter1

 Foto: Lars Horn, baghuset Pressefoto

Del indhold