Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad skal der ske med dit vandløb?

13. februar 2017
Du kan være med til at give dit vandløb de bedste vilkår. Aalborg Kommunes vandmiljøafdeling skal revidere mere end 300 vandløbsregulativer. Den 15. februar kan du høre om processen, og hvordan du bliver inddraget.

930 km offentlige vandløb løber gennem Aalborg Kommune. De er omfattet af mere end 300 regulativer, som kommunens vandmiljøafdeling skal revidere i de kommende år. Regulativerne sætter rammerne for, hvilke rettigheder og forpligtigelser borgere og kommunen har i forhold til et vandløb.

Som startskud på projektet inviterer Miljø- og Energiforvaltningen til informationsaften den 15. februar. Aftenen er for alle, der bruger et af kommunens vandløb i deres hverdag, alle der bor ved et vandløb, og andre som har interesse i regulativerne.

Miljø- og Energiforvaltningen vil på informationsaftenen fortælle, hvordan og hvornår du bliver inddraget i processen, og hvor du kan finde alle informationer. Derudover har vandmiljø inviteret en meteorolog, som fortæller om 'Vand i by og land'.

Allerede nu er vandmiljøafdelingen så småt i gang med det indledende arbejde. Arbejdet begynder med et såkaldt fællesregulativ, der gælder for alle 930 km offentlige vandløb. Efterfølgende starter arbejdet med at revidere regulativerne for de enkelte vandløb.

Processen med at gennemgå alle regulativerne kommer til at tage flere år. Målet er at fællesregulativet skal være færdigt inden udgangen af 2017, og at de første enkelte regulativer er færdige i løbet af 2 år. Processens længde afhænger meget af, hvor mange høringssvar Aalborg Kommune får, og om de får nogle klager over regulativerne.

Tid og sted

Informationsmødet finder sted onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.30 på Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Del indhold