Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Statistisk årbog 2016

10. januar 2017
Årbogen vil forsøge at give dig et godt og grundigt indblik i mange forhold, som øver indflydelse på hverdagslivet for borgerne i Aalborg Kommune. Det kommer til udtryk – både som øjebliksbilleder og udviklingstendenser.

I Aalborg Kommunes Årbog - 2016 kan f.eks. læses:

  • at der bliver flere indbyggere i kommunen - Svarende til en nettotilvækst på omkring 2.000-2.500 nye indbyggere pr. år
  • at Aalborg Kommune er en relativ ung kommune, hvor befolkningsalderen for u/50 årige ligger lidt over 70 pct.
  • at udviklingen i antal nye boliger er vokset markant siden 2009, hvilket ikke mindst skyldes et omfattende ungdomsboligprogram.
  • at Aalborg Kommune er regionens største arbejdsplads med et budget på lidt over 16 mia. kr. (2015-priser) og med ca. 16.500 heltidsansatte.
  • at Aalborg Kommune har et anlægsprogram på over en halv mia. kr.

Find flere informationer på årbogen

Del indhold