Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Modtager du integrationsydelse, og er du dansk statsborger?

31. januar 2017
Er du dansk statsborger og modtager du/har tidligere modtaget integrationsydelse i forbindelse med, at du er vendt hjem fra et EU- eller EØS land? En ny fortolkning af reglerne kan have betydning for dig.

Ny fortolkning af reglerne

Udlændinge- og Integrationsministeriet har lavet en ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et EU- eller EØS-land.

Det betyder, at afgørelsen om integrationsydelse nu skal bero på en konkret vurdering af den enkeltes tilknytning til Danmark og skal tage højde for flere forhold. Tidligere blev afgørelsen truffet på baggrund af, om man havde opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af 8 år og om den enkelte havde haft arbejde efter hjemkomsten til Danmark.   

Aalborg Kommune genoptager sager

I Aalborg Kommune har vi på eget initiativ genoptaget alle igangværende og passive sager.

Har du tidligere modtaget integrationsydelse, og mener du, den nye fortolkning har betydning for dig, vil vi bede dig kontakte det Socialcenter/Ydelsescenter, der sidst udbetalte integrationsydelse til dig. Her vil man genoptage din sag. 

Hvad betyder det, hvis Aalborg Kommune genoptager din sag?

Hvis vi genoptager din sag, kan det enten betyde, at:

  1. du vil få ændret din afgørelse om bevilling af integrationsydelse. I stedet vil du få udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstidspunktet.

Eller

  1. den konkrete vurdering af dit tilknytningsforhold til Danmark vil betyde, at vi fastholder afgørelse om bevilling af integrationsydelse. Det betyder, at du fortsat ikke er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.
Del indhold