Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommune ændrer på parkeringsstrukturen

13. december 2016
Aalborg Byråd har netop besluttet at ændre på parkeringsstrukturen i Aalborg Midtby.

Ændringen har flere formål, herunder primært at:

  • Optimere adfærd og parkeringsforhold
  • Være enkel og gennemskuelig
  • Skabe bedre parkeringsservice
  • Digitalisere yderligere og skabe mindre administration

Det betyder, at hvis du er vant til at parkere på en af Aalborg Kommunes offentligt tilgængelige parkeringspladser, så skal du være opmærksom på, at en række ændringer vil træde i kraft i løbet af 1. kvartal 2017.

Fremover vil der være 2 takstzoner - en grøn og en rød zone, hvor prisen for at parkere er henholdsvis 7 og 16 kr./time. Det gælder på alle Aalborg Kommunes betalingsparkeringspladser. Parkeringspladsen i Urbansgade og den mindre parkeringsplads øst for Limfjordsbroen får som de eneste ændret takst fra 10 kr./time til 16 kr./time.

I den grønne zone, som er den billigste zone, vil der ved køb af et dagskort blive mulighed for at parkere en hel dag for kun 35 kr. I første omgang kan det digitale dagskort købes via Aalborg Kommunes hjemmeside, og er tidligst gyldig fra d. 2. januar - senere kan dette også købes via p-automaterne. I den grønne zone vil der samtidig være mulighed for at parkere med det digitale årskort, der også kan købes via Aalborg Kommunes hjemmeside. Årskortet vil tidligst gælde fra d. 2. januar 2017 og gælder 1 år frem fra en selvvalgt dato. For begge ordninger gælder det, at du skal oplyse din nummerplade og herefter er din parkering aktiv fra den selvvalgte dag og er aktiveret så længe som du vælger. Oplysningerne om din parkering henter p-vagten online, så du behøver ikke noget synligt i forruden.

Der er allerede stoppet for salg af de gamle p-abonnementer, men har du købt et skrabekort, så kan du fortsætte med at parkere med det, indtil det udløber. Herefter må du i stedet benytte det digitale tilbud om årskort eller dagskort.

Tidsrummet, hvor der skal betales for at parkere ændres også. Kort efter nytår vil tidsrummet, hvor der opkræves betaling blive udvidet med en time på hverdage til 08-19 og udvidet med to timer på lørdage til 08-16. Ændringerne vil ske etapevis fra parkeringsplads til parkeringsplads. Når ændringerne sker vil der på de enkelte pladser blive skiltet synligt. Du skal være opmærksom på, at de betalingspladser der i dag er undtaget for betaling om lørdagen fremover omfattes af betaling på lørdage.

P-licensordningen udvides også, så flere beboere i øst og vest får mulighed for at købe p-licens. Der vil være tale om områder i forlængelse af den eksisterende zone og afgrænses i øst af Karolinelundsvej og i vest af Dannebrogsgade. Der vil med digital post blive sendt et brev ud til de beboere, som får mulighed for at købe p-licens og som evt. berøres af, at der indføres tidsbegrænset parkering i gaderne. På parkeringspladser med P-licens gyldig, vil tidsbegrænsningen blive sat til 30 min. Særligt i Vestbyen, hvor der mange steder er 2 timers parkering, skal du være opmærksom på, at dette ændres til 30 min.

Endeligt oprettes der i løbet af foråret også et digital håndværkerkort til parkering, som vil være målrettet håndværkere med et specifikt ærinde og behov for tidsubegrænset parkering på de tidsbegrænsede pladser i Aalborg Midtby. Ordningen vil koste henholdsvis 40 kr./dag eller 250 kr./dag afhængig af lokalitet.

Udover strukturelle ændringer digitaliseres p-billetten, så p-billetten i forruden helt forsvinder. I stedet skal du på p-automaten indtaste din nummerplade og parkeringen er aktiveret. Bruger du betalingskort til at tjekke din parkering ind, så skal du huske at tjekke ud, som du plejer. Er du vant til at bruge mønter, så skal du være opmærksom på, at muligheden for at betale med mønter helt forsvinder.

Del indhold