Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lokalt naturråd til Grønt Danmarkskort

Erhvervsorganisationer samt grønne foreninger og organisationer indkaldes til at deltage i et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort

Indkaldelse til lokalt naturråd

Folketinget vedtog i juni 2017 en ny planlov, som indebærer, at kommuneplanerne fremover skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommuner skal sammen nedsætte et lokalt naturråd på maksimalt 20 medlemmer, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Naturrådet skal nedsættes på tværs af kommunerne senest den 15. januar 2018.

Kommunerne har efter fælles samråd valgt Aalborg Kommune som sekretariat for Naturrådet.

Naturråd 1

Naturrådets sammensætning

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelse om lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur

Der skal ved sammensætningen af naturrådet tilstræbes forholdsmæssig lighed mellem medlemmernes interesser forstået som erhvervsinteresser versus natur, miljø- og fritidsinteresser.

Foreninger og organisationer skal I henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.

Eksempler på foreninger og organisationer

Landbrug og Fødevarer, samt Dansk Skovforening er eksempler på relevante erhvervsorganisationer. Tilsvarende er Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet eksempler på landsdækkende grønne organisationer.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer for at opfylde bekendtgørelsens betingelse. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant.

Tidsfrist

Fristen for indstilling af medlemmer er torsdag den 16. November 2017.

Indstillinger sendes til Aalborg Kommune, Park og Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 

skriv til park.natur@aalborg.dk

Info

Information om Grønt Danmarkskort kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af vejledning mv

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan findes på retsinformation.dk

Del indhold