Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Naturråd 3, Himmerland

Folketinget vedtog i juni 2017 en ny planlov, som indebærer, at kommuneplanerne fremover skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort

Naturrådets sammensætning

Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommuner har nedsat et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Naturrådet blev nedsat den 7. december 2017 og arbejdet skal være afsluttet den 15. juli 2018.

Afgørelse om nedsættelse af lokalt naturråd.

Følgende organisationer og foreninger er repræsenteret:

 • Birdlife/DOF ved Klaus Anker Hansen og Susanne Munk Nielsen
 • Familielandbruget MIDT-Jylland ved Anette Klausen
 • LandboNord ved Niels Pedersen Qvist
 • Landbrug og Fødevarer ved Carl Christian Pedersen
 • NF Plus ved Bent Højgaard Andersen
 • Landboforeningen Midtjylland ved Anders Ahrenfeldt
 • Agri Nord ved Christina Kærsgaard
 • Bæredygtigt Landbrug ved Erik Ugilt Hansen
 • Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Balslev Hansen og Annemarie Steffensen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund ved Uffe Westerberg
 • Danmarks Jægerforbund ved Per Seedorf Sørensen
 • Friluftsrådet ved Karl Johan Clemmensen og Karin Winther
 • Dansk Skovforening ved Morten Ove Høegh-Guldberg

Kommunerne har efter fælles samråd valgt Aalborg Kommune, Park og Natur som sekretariat for naturrådet. Hertil kommer en repræsentant fra hver af de tre andre kommuner, som vil sidde med til møderne som observatører.

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg kommune er valgt som formand og ordstyrer for naturrådet.

Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort

Anbefalinger fra Naturråd Himmerland

Mødekalender:

 Mødedato

 Baggrundsmateriale  Referat

11. januar 2018
Naturrådets
konstituering

Oplæg Referat 1. møde 11. januar 2018
8. februar 2018
Status i de enkelte
kommuner

Printet kortmateriale
med plandata,
bufferanalyse og de samme data som
webgis
Oplæg Rebild
Oplæg Vesthimmerland
Oplæg Mariagerfjord
Oplæg Aalborg
De nationale kriterier
Forslag til ekskursionspunkter

Referat 2. møde 8. februar 2018

Den bundne opgave.

22. marts 2018
Faglig ekskursion i
de fire kommuner

Dagsorden og program for ekskursion

Bilagsliste og bilag for ekskursion

Referat fra Naturrådets ekskursion

Naturrådstur - Brorstrup Kær

Forstå Det Grønne Danmarkskort

Arbejdsgruppens drøftelser

12. april 2018
Rådets anbefalinger
og geografi

Dagsorden

Natur som kan indgå i GDK

Forstå det Grønne Danmarkskort

Referat fra mødet 12. april
23. maj 2018
Rådets anbefalinger
(ekstra møde hvis behov
)

Dagsorden

Anbefalinger arbejdsgruppemøde 25.04

Udkast til anbefalinger - AgriNord

Udkast til følgebrev - AgriNord 

Udkast til kvalificering af udpegninger - DN

Referat fra mødet 23. maj

Natur, vandkvalitet og biodiversitet

7. juni 2018
Overdragelse af anbefalingerne

Dagsorden

Program for dagen

Anbefalinger fra Naturråd Himmerland 

 

 

Baggrundsmateriale for naturrådet:

Information om det Grønne Danmarkskort kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af Vejledning mv.

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan findes på retsinformation.dk 

Digitale kortløsninger:

Biodiversitetskort for Danmark.

Naturråd 3 - Himmerlands Webgis: Indhold svarer til de to tilsendte printede kort.

 

Del indhold