Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ung Tilbud efter skole Find en ny fritidsaktivitet

Hjælp et barn eller en ung med at komme i gang med en fritidsaktivitet

Kender du et barn eller en ung, som kunne have glæde af at komme i gang med en fritidsaktivitet?

Børn og unge under 18 år kan få hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet af en fritidsvejleder

Aktiviteten kan være i en forening, et fritidscenter, en ungdomsklub eller noget helt andet. Vejlederen kan for eksempel hjælpe med tilmelding og alt det praktiske. Vejlederen også følge hbarnet/den unge til aktiviteten de første par gange, så både barnet/den unge og familien kan føle sig trygge.

Økonomisk støtte til aktiviteten

Hvis barnet/den unge har brug for det, kan de søge om økonomisk støtte i form af et fritidspas til aktiviteten.  

Kontakt en fritidsvejleder

Barnet/den unge og familien kan selv kontakte en fritidsvejleder. Andre personer, der kender barnet eller den unge, er også velkomne til at kontakte en fritidsvejleder. Det kan for eksmepel være:

 • fagpersoner
 • lærere
 • pædagoger
 • sagsbehandlere
 • foreninger eller andre relevante personer. 

 

 

 

Hvis du vil vide mere

Børn og unge op til 18 år er i målgruppe for at få støtte, hvis 2 eller flere af nedenstående punkter gælder for familien:

 • Lavt uddannelsesniveau.
 • Få økonomiske ressourcer.
 • Mangel på fysisk, psykisk og mentalt overskud i familien.
 • Enlig forsørger.
 • Fravær af engagement i lokalsamfundet samt fritids- og foreningsliv.
 • Mangel på kendskab til fritidsliv og frivillighed. 

Det er den lokale bevillingsenhed, der bevilliger tilskud på baggrund af en samtale med en af barnets forældre. 

Støtte til kontingent starter med 100 % støtte, der udfases henover de følgende år:

 • 1. halvårlige kontingent kan der gives op til - 100% støtte.
 • 2. halvårlige kontingent kan der gives op til - 75% støtte.
 • 3. halvårlige kontingent kan der gives op til - 50% støtte.
 • 4. halvårlige kontingent kan der gives op til - 25% støtte.
 • 5. halvårlige kontingent - fuldt egenfinansiering af familien.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til ture og weekend turneringer. Dog maksimalt 1.000 kroner. Der kan ikke søges tilskud til transport eller til undervisning.

Der kan yderligere gives støtte til udstyr dog maksimalt 900 kroner. Tilskud til udstyr gives kun én gang per person.

Mikkel Hjorth Pedersen

Fritidsvejleder
22 63 61 24

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang