Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Ung Tilbud efter skole Få hjælp til at finde en ny fritidsaktivitet

Få hjælp til at finde en ny fritidsaktivitet

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige fritidsaktivitet, kan du få hjælp fra en fritidsvejleder.

Få hjælp til at vælge og komme i gang med en aktivitet

Fritidsvejlederen kan hjælpe familier, et barn eller en ung i gang med at vælge en aktivitet, der passer. Det kan være i en forening, et fritidscenter, ungdomsklub eller noget helt andet.

Vejlederen kan også hjælpe med at følge barnet til aktiviteten de første par gange, så barnet og familien føler sig trygge samt hjælpe familien med, hvordan indmeldelse og medlemsstatus fungere. 

Sådan kan du bruge en fritidsvejleder og følgeordning

Fagpersoner, lærere, pædagoger, sagsbehandlere, forældre, foreninger eller andre relevante med tilknytning til barnet, den unge eller familien kan kontakte den fritidsvejleder, der er tilknyttet skoledistriktet.

Kontakt til en fritidsvejleder

Ring eller send en mail til den fritidsvejleder, der er tilknyttet dit skoledistrikt. Herefter kontakter fritidsvejlederen dig hurtigst muligt, så I kan finde ud af, hvordan I kommer i gang.

Økonomisk støtte til et fritidstilbud

Har du/I brug for økonomisk støtte til aktiviteten, kan du kontakte en af nedenstående fritidsvejledere, som kan hjælpe med at søge om fritidspas til et tilbud. 

Hvem kan få støtte

Børn og unge op til 18 år. Tilskud ydes i forbindelse med en dialog mellem en repræsentant fra den lokale bevillingsenhed og en af barnets forældre. 

Udover at være inden for målgruppen, skal to eller flere af nedenstående indikatorer, være til stede i familien for at modtage støtte:

 • Lavt uddannelsesniveau i familien.
 • Manglende økonomiske ressourcer i familien.
 • Fravær af overskud i familien, herunder fysisk, psykisk og mentalt.
 • Enlige forsørgere.
 • Fravær af engagement i lokalsamfundet samt fritids- og foreningsliv.
 • Manglende kendskab til fritidsliv og frivillighed. 

Støtte til foreningskontingent

Støtte til kontingent ydes ud fra nedenstående:

 • 1. halvårlige kontingent kan der gives op til - 100% støtte.
 • 2. halvårlige kontingent kan der gives op til - 75% støtte.
 • 3. halvårlige kontingent kan der gives op til - 50% støtte.
 • 4. halvårlige kontingent kan der gives op til - 25% støtte.
 • 5. halvårlige kontingent - fuldt finansiering af familien.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til ture og weekend turneringer. Dog maksimalt 1.000 kroner. Der kan ikke søges tilskud til transport, samt undervisning.

Der kan yderligere gives støtte til udstyr dog maksimalt 900 kroner. Tilskud til udstyr gives kun én gang pr. person.

Sådan søger du støtte

Lærere, pædagoger, boligsocialmedarbejdere, foreningsledere, forældre, socialrådgivere med flere kan indstille et barn til støtte.

Kontakt fritidsvejlederen i barnets skoledistrikt, eller kontakt fritidsvejleder Mikkel Hjort Pedersen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt din fritidsvejleder

Mikkel Hjorth Pedersen
Mail mhpe-jv@aalborg.dk
Mobil nummer 22 63 61 24

Kontakt din Fritidsvejleder

Dan Riis
Mail: drii-jv@aalborg.dk
Mobil nummer: 99 82 34 70 / 20 25 03 57  

Kontakt din Fritidsvejleder

Rikke Vandvig
Mail rikke.heinen@aalborg.dk
Mobil nummer 22 15 99 90

Kontakt din Fritidsvejeleder

Malene Simonsen
Mail ons-jv@aalborg.dk
Mobil nummer 25 19 01 29

Kontakt din Fritidsvejleder

Brian Rohde
Mail brian.rohde@aalborg.dk
Mobil nummer 31 99 02 29

 

Mikkel Hjorth Pedersen

Fritidsvejleder
22 63 61 24

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje