Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Sundhed, træning og tandpleje Træning og rehabilitering Træningsformer ved Aalborg Genoptræning

Træningsformer ved Aalborg Genoptræning

Aalborg Genoptræning tilbyder forskellige træningsformer, som er tilpasset til dig og dine behov.

En vifte af træningsformer

Herunder finder du beskrivelser af de forskellige træningsformer, som kan være en del af dit genoptræningsforløb hos Aalborg Genoptræning.

Der er mulighed for både individuel træning, holdtræning og bassin træning alt afhængigt af dine behov og din situation.

Det er din ergo - eller fysioterapeut, der i et samarbejde med dig vurderer, hvilken træningsform der passer til dig. 

Træningsformer tilpasset diagnose og udfordringer

Forløbet foregår som holdbaseret undervisning og træning, der varetages af fysioterapeuter, der er specialiserede i forhold til den problematik. Der vil være en individuel start- og slutundersøgelse.

Træning og undervisningen vil blandt andet indeholde

 • Undervisning i de anatomiske og fysiologiske forhold i bækkenbunden.
 • Træning af bækkenbunden i forskellige udgangsstillinger.
 • Venepumpeøvelser.
 • Kropsbevidsthed og holdningskorrektion.
 • Afspænding og udspænding.
 • Teori og vejledning om gode væske-vandladningsvaner.

Formålet med forløbet er at give dig viden om forhold, der har betydning for bækkenbundens funktion og øvelser til træning af bækkenbunden.

Målgruppe

Du skal have en inkontinens-/bækkenbundsproblematik. 

Sådan kommer du i gang 

Har du en genoptræningsplan, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning.

'Det aktive træningsforløb' varer 6 uger. Formålet er at forebygge langvarig sygemelding og fremtidige sygemeldinger. 

Målet er at forbedre din sundhedstilstand ved at tilbyde en tidlig og sammenhængende indsats med fokus på at: 

 • Mindske dine smerter.
 • Højne dit funktionsniveau.
 • Øge din livskvalitet.

Målgruppe

Træningstilbuddet er til dig, der er sygemeldt med smerter i nakke, ryg, skuldre, hofter eller knæ med symptomer i mere end 4 uger. 

Sådan kommer du i gang

Det er din rådgiver i Sygedagpengehuset, som henviser dig til forløbet. Du kan kontakte din rådgiver for at få en snak om henvisning, eller I kan drøfte det ved en opfølgningssamtale.

Formålet med træningen

 • At give dig viden om mental træthed og følgerne heraf.
 • Afprøve og indlære kompensationsstrategier i forhold til daglige aktiviteter.
 • At give deltagerne mulighed for at sparre med hinanden og lave erfaringsudveksling.

Målgruppe

For borgere med neurologiske lidelser.

Sådan kommer du i gang 

Har du en genoptræningsplan, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning. 

Træningen tager udgangspunkt i kropstræning med få redskaber, så du som borger inspireres til at træne i dit eget hjem og er motiveret til at fortsætte efter endt forløb.

Træningen foregår i hold, og der kan tages hensyn til specifikke ønsker såsom trappetræning. Træningen kan foregå udenfor, hvis vejret er godt. Der er stort fokus på at den enkelte deltager føler sig sikker og tryg i træningen.  

Træningen indeholder

 • Opvarmning.
 • Bevægetræning.
 • Styrketræning.
 • Balancetræning.
 • Funktionel træning.

Undervisning i faldforbyggelse 

Træningen kombineres med undervisning i, hvordan du undgår at falde. Følgende emner indgår i undervisningen:  

 • Medicin.
 • Fysisk aktivitet. 
 • Kost og væske.
 • Fødder og fodtøj.

Målgruppe

Til faldtruede borgere i Aalborg Kommune. 

Du kan deltage

 • Hvis du er bosat i Aalborg Kommune. 
 • Har et faldende funktionsniveau og øget risiko for fald. 
 • Er i stand til at deltage i holdtræning og fælles undervisning.
 • Kan gå med eller uden hjælpemiddel. 
 • Selvstændigt kan klare toiletbesøg.

Sådan kommer du i gang 

Har du en genoptræningsplan, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning. 

Træningen er tilrettelagt som holdtræning.  

Træningen indeholder

 • Konditionstræning på kondicykel og gangbånd.
 • Træning ved romaskine, crosstrainer, NuStep.
 • Cirkeltræning eller intervaltræning.
 • Styke- og balancetræning.

Konditionstræning kan tilbydes uden brug af træningsredskaber og ved lavere indensitet ved stærkt nedsat kondition. 

Målgruppe

For borgere med neurologiske lidelser. 

Sådan kommer du i gang 

Har du en genoptræningsplan, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning. 

Vi støtter dig gennem dit genoptræningsforløb med målet om, at du kan øge dit funktionsniveau og dermed din livskvalitet. 

Forløbet

 • Undersøgelse og behandling af arm- og skulderfunktion i den opererede side.
 • Undersøgelse og behandling af væv og arvæv.
 • Instruktion af øvelser samt opfølgning og justering af disse.
 • Information om træningsmuligheder gennem dit forløb.
 • Information om dine muligheder efter endt forløb ved os.

Målgruppe

Borgere opereret for brystkræft

Henvisning

Du skal være opereret for brystkræft og henvist med en genoptræningsplan fra hospitalet for at kunne deltage i forløbet.

Tilbuddet har til formål at lære dig at håndtere symptomer, så dine daglige aktiviteter og dit arbejde kan foregå så smertefrit som muligt. 

Der er ikke et fast tidspunkt for tilbuddet, da det foregår efter individuel aftale.

Tilbuddet indeholder

 • Undersøgelse og vejledning ved fysioterapeut.
 • Undervising i smertehåndtering.
 • Individuel opfølgning.
 • Råd og vejledning på arbejdspladsen ved en ergoterapeut.

Målgruppe 

Til borgere med ondt i ryggen. 

Du kan deltage

 • Hvis er bosat i Aalborg Kommune.
 • Hvis du er fyldt 18 år.
 • Hvis du har haft ondt i ryggen i mindst 4 uger.
 • Hvis du ikke er sygemeldt eller er kortvarigt sygemeldt. 

Sådan kommer du i gang

Du kan ringe til Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85, eller din læge kan henvise dig.

Formålet med holdet er at reducere svimmelhedssymptomer, mindske følelsen af ubalance, forbedre balancen og synsstabilitieten og øge aktivitets- og deltagelsesniveauet i dagligdagen. 

På svimmelhedsholdet bliver du tilbudt et individuelt tilpasset træningsforløb og undervises i sygdomslære, kompensationsmekanismer, hvile- og pausetyper og grundprincipper. 

Du motiveres og støttes i at gennemføre træning på trods af symptomudløsende øvelser. 

Forløbet varetages af en fysioterapeut og eventuelt en ergoterapeut. 

Forløbet indeholder 

 • En individuel startsamtale og undersøgelse med fokus på symptomer og begrænsninger i dagligdagen. 
 • Veksling mellem fysisk træning på træningscenteret og daglige hjemmeøvelser.
 • Løbende opfølgninger med fokus på motivation og pro- og regression af hjemmeøvelser. Dette kan foregå fysisk eller telefonisk. 

Du kan deltage

 • Hvis du er bosat i Aalborg Kommune.
 • Når du er diagnosticeret med en centrale eller perifer vestibulær dyfunktion.
 • Hvis du oplever et eller flere symptomer som svimmelhed, balanceproblemer eller sløret syn.

Sådan kommer du i gang 

Har du en genoptræningsplan, kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan aftale dato, tid og sted for opstarten af din genoptræning. 

Særligt tilrettelagte træningsformer

Vederlagsfri fysioterapi for borgere i plejebolig

Tilbud til borgere i plejebolig, hvor lægen vurderer, at borgeren opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrrelsen.
Den praktiserende læge laver en henvisning med angivelse af diagnose og kriterier.  

Træningen

Du kan få træningen hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning.

Målet for træningen fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med dig og fysioterapeuten. 

Du kan deltage

 • Hvis du er bosat på plejehjem i Aalborg Kommune
 • Hvis du opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi

Sådan kommer du i gang 

Du skal henvises af din praktiserende læge, hvorefter du skal kontakte Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til borgere med svære fysiske handicaps, som er tilknyttet bo- eller dagtilbud i Aalborg Kommune, hvor lægen vurderer, at borgeren opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Den praktiserende læge laver en henvisning med angivelse af diagnose og kriterier. 

Træningen

Du kan få træningen hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning.

Målet fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeuten og patienten.

Du kan deltage

 • Hvis du er bosat i Aalborg Kommune.
 • Hvis du opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Hvis du er tilknyttet et bo- eller dagtilbud i Aalborg Kommune.  

Sådan kommer du i gang

Du skal henvises af din praktiserende læge, hvorefter du skal kontakte Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til borgere med senhjerneskade, hvor lægen vurderer, at borgeren opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Den praktiserende læge laver en henvisning med angivelse af diagnose og kriterier. 

Træningen

Du kan få træningen hos en privat praktiserende fysioterapeut eller hos Aalborg Genoptræning.

Målet fastsættes af den praktiserende læge i samarbejde med fysioterapeuten og patienten.

Du kan deltage

 • Hvis du er bosat i Aalborg Kommune.
 • Hvis du opfylder de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi.
 • Hvis du har været i et længere genoptræningsforløb i Aalborg Genoptræning på grund af din senhjerneskade. 

Sådan kommer du i gang

Du skal henvises af din praktiserende læge, hvorefter du skal kontakte Aalborg Genoptræning på telefon 99 31 49 85.

Kontakt

Aalborg Genoptræning

Ring til os

99 31 49 85

Om åbningstid

Åbent for træning

Åbningstider*

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang