Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Støtte i skolen Ordblind eller talblind

Ordblind eller talblind

Har dit barn udfordringer med ord eller tal, kan I søge hjælp ved DMI - Den Mobile Indsats.

Ved mistanke om, at dit barn er ordblind

Har dit barn store udfordringer med at læse og skrive, kan du i samarbejde med skolen vurdere, om dit barn skal testes med Den Nationale Ordblindetest.

Ordblindetesten kan tages i månederne marts til juni på alle årgange, dog tidligst fra 3. klasse. 

Hvis dit barn er ordblind

Bliver dit barn testet ordblind med Den Nationale Ordblindetest, tilbydes dit barn et kursus ved DMI - Den Mobile Indsats.

Kurset er i samarbejde med dit barns skole og er for alle ordblinde børn, som går i 4.-9. klasse.

Hvis dit barn har matematikvanskeligheder

Undervisningsministeriet arbejder fortsat på at udvikle en National Talblindtest. DMI har afviklet prøvehandlinger for børn med matematikvanskeligheder på 4. årgang. Har dit barn matematikvanskeligheder, kan skolen rette henvendelse til DMI for sparring og vejledning.

Hvis du vil vide mere

DMI er Aalborg Kommunes ordblindeindsats og varetages af 4 pædagogiske konsulenter.

DMI tilbyder intensive kursusforløb, hvor børnene samles i mindre grupper på forskellige skoler i kommunen. Når dit barn er på kursus bliver det fortroligt med sine devices og får metoder og strategier til brug i undervisningen. DMI har også fokus på den mentale sundhed, og dit barn får samtidig skabt relationer til andre børn med ordblindhed.

Når dit barn er tilmeldt DMI, bliver han eller hun tilbudt et årligt kursus ved enten DMI eller skolens egne ressourcepersoner såsom læse- eller matematikvejlederen. 

DMI-modellen for opfølgning

Børnehaveklasse – 2. klasse
 • Sprogvurdering i børnehaveklassen
 • Risikotest for ordblindhed i 1. klasse
 • DVO-test i 2. klasse (test af risiko for ordblindhed)
 • Forebyggende og foregribende indsatser 0.-2. klasse 
3. klasse
 • Dit barn konstateres ordblind med Den Nationale Ordblindetest 
4. klasse 
 • Dit barn tilbydes et 2-dages introkursus med fokus på læse- og skriveteknologier og mental sundhed
 • Informationsmøde til forældre om ordblindhed 
5. klasse
 • Dit barn tilbydes et 12- dages kursus med fokus på læse- og skriveteknologier, fonologisk arbejde, strategier, netværk og mental sundhed
 • DMI tilbyder klassebesøg efter behov
 • Forældremøde inden kursusstart 
6. klasse
 • Dit barn tilbydes 1 dags undervisning på egen skole
 • Dit barn tilbydes 1 dag på Aalborg Bibliotekerne, hvor der er fokus på læselyst 
7. klasse
 • Dit barn tilbydes et 2-dages kursus med fokus på  udvalgte fordybelsesområder 
8. klasse
 • Dit barn tilbydes 1 dags undervisning på egen skole med fokus på prøveforberedende aktiviteter 
9. klasse
 • Dit barn inviteres til et 2-dages ordblinde-event på Aalborg hovedbibliotek med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Har dit barn brug for særlige vilkår under prøver, kan DMI give råd og vejledning til skolen.

Kontakt

DMI - Den Mobile Indsats

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 01 84

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere