Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Typer af pasning Vis dagplejer
Dagplejer Zanna-Zeljana Cico

Dagplejer Zanna-Zeljana Cico

Hvem er jeg?

Hej. Jeg hedder Zanna og er født i 1968. Jeg bor i Nørresundby i et hus med en dejlig have. Som dagplejer ved Aalborg Kommune har jeg været ansat siden december 2006, men har arbejdet med børn siden 1993. I december 2012 har jeg afsluttet Pædagogisk assistent uddannelse (PAU), som gav mig en større indsigt og forståelse for det pædagogiske arbejde. Jeg lægger en stor vægt på, at børnene er trygge ved mig, og at der er tid til leg og en rytmisk og harmonisk dagligdag.

Hvad laver børnene, når de er hos mig?

Vi følger årets rytme i naturen, som den viser sig gennem sanglege og eventyrfortælling, rim og remser, oplevelser ude i naturen og gennem de mange årstidsfester som påskefest, pinsefest, sommerfest, høstfest, sankt Michaels fest, adventsfest og juleafslutning.

Barnet efterligner og sanser foranderligheden ved at følge denne rytme. I rytmen oplever det en genkendelighed, som giver barnet tryghed. Da børnene udvikler sig og lærer på den mest naturlige måde for dem – med hele kroppen og med alle sanserne, er det vigtigt for mig at stimulere børnene, så de får mulighed til at skabe sine egne positive erfaringer gennem leg, læring og udvikling i dagplejen, og på den måde følger vi udviklingen gennem de pædagogiske læreplaner, som er en del af dagtilbudsloven.

Personlige kompetencer kan kun opnås i trygge omgivelser, hvor barnet skal opleve sig forstået, set og accepteret. Det er vigtigt for mig, at hvert barn oplever sig som vigtigt for helheden og på den måde støttes udvikling af barnets eget selvværd, samt empati og respekt for andre. Sociale kompetencer – erfaringer udvikler børnene gennem følelsen af fælleskabet, at øve sig i at vente på tur – turtagning, og at øve sig i medbestemmelse i f. eks. ”fri leg”. Jeg lægger vægt på at der er plads til alle.

Sproglig udvikling styrkes gennem mange sange og bevægelse og kan mærkes i glæden ved disse, eventyrfortælling og den daglige kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog, samt børnenes indbyrdes ”kommunikation”. Krop og bevægelse styrkes igennem f.eks. sangleg som indeholder sjove og glade bevægelser, som både udvikler grov- og finmotorik, og som vækker børnenes lyst til at bevæge sig. Den daglige udendørs leg giver masser af kropslige udfordringer i naturen, på legepladsen og i haven. Vi er ude hver dag og næsten i al slags vejr.

Natur og naturfænomener giver børnene glæde og udvikles gennem barnets eget forhold til naturen. Børnene udvikler deres fantasi og indlevelse i verden på deres egne præmisser gennem at sanse og opleve. Kulturelle udtryksformer og værdier, hvor min opgave er at formidle de forskellige kulturer omkring barnet på en så enkel og gennemskuelig måde som muligt. Børn skal have mulighed for at deltage og afprøve sig selv i forskellige kulturelle aktiviteter og møde traditioner, og traditioner er vigtige. Derfor holder vi vores årstidsfester, som er blevet en tradition her, og fordi traditionernes forudsigelighed vækker gentagelsens glæde hos børnene

Hvorfor er det godt, at have dit barn i dagpleje hos mig?

Jeg arbejder ud fra bevidstheden om, at der er en stor betydning i nærhed og tryghed for det lille barn og dets senere udvikling, da jeg mener, at barndomstiden er det grundlæggende for resten af livet.

Med venlig hilsen,
Zanna-Zeljana Cico

Åbningstider

Dag Fra Til
Mandag 07:00 16:35
Tirsdag 07:00 16:35
Onsdag 07:00 16:35
Torsdag 07:00 16:35
Fredag 07:00 16:35

Kontakt

Zanna-Zeljana Cico
Astersvej 6
9400 Nørresundby

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang