Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Grund og skel Ejendomsskat

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til kommunen.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Ejendomsskat. Se info nedenunder.

Kort om ejendomsskat

Ejendomsskat er en skat, som danske boligejere betaler til deres kommune. Det er en skat, der indeholder både grundskyld, dækningsafgift og bidrag.

Hvis du vil vide mere

Boligejere kan opleve at få en del af grundskylden (ejendomsskatten) indefrosset i årende 2018-2024. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales nu - men først ved opsigelse af det indefrosne grundskyldslån eller ved salg af ejendommen. 

Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld og bliver trukket fra opkrævningen på ejendomsskattebilletten.

Indefrysningslånet er uden renter og gebyrer

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver lavet som et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år i januar modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hver af ejerne. 

Indefrysningslånet skal indfries ved ejerskifte

Indefrysningslånet på grundskylden skal altid betales i forbindelse med ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk.

Opfylder din ejendom ikke Ejendomsværdiskatteloven §4 styk 1-10, eventuelt hvis ejendommen er nedrevet, vil du opleve at den indefrosne grundskyld forfalder til betaling. Det vil fremgå af opgørelsen, du modtager, hvorvidt den indefrosne grundskyld er opsagt som følge af dette.

Fra- og tilmelding af indefrosset grundskyld

Du kan fra- og tilmelde dig ordningen via Borger.dk.

Læs om fra- og tilmelding af indefrosset grundskyld på hjemmesiden borger.dk

Hvis du ikke har MitID, kan du kontakte os og få en fra- og tilmeldingsblanket, som sendes med posten.

Efter framelding

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din personlige andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan ikke fortryde dit valg om framelding. Alle girokort der modtages i forbindelse med framelding af indefrysningslånet skal indbetales. Du kan tilmelde dig indefrysningsordningen igen.

Ved framelding forfalder lånet til betaling 10 dage efter frameldingsdatoen og sidste rettidig betalingsdag 20 dage efter forfaldsdagen.

Indbetalingskort sendes til din digitale postkasse. Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage indbetalingskortet med posten.

Hvad er ejendomsskat?

Ejendomsskat er en paraplyskat, som i Aalborg Kommune indeholder grundskyld, rottebekæmpelsesgebyr, dækningsafgift og digelag.

Ejendomsskat opkræves to gange årligt. 

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er en kommunal skat beregnet på baggrund af grundværdien og en promillesats, som byrådet fastsætter årligt.

Grundskyld opkræves af kommunen på ejendomsskattebilletten. 

Hvad er dækningsafgift?

Dækningsafgift er en afgift på alt erhverv i kommunen og beregnes efter gældende lovgivning på området.

Dækningsafgift opkræves af kommunen på ejendomsskattebilletten. 

Hvad er rottebekæmpelsesgebyr?

Rottebekæmpelsesgebyr er pålagt samtlige faste ejendomme i kommunen i henhold til gældende lovgivning. Gebyret er beregnet i forhold til ejendomsværdien og er ikke momspligtig.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskatten trækkes over årsopgørelsen af SKAT og beregnes på baggrund af ejendomsværdien (kaldet ejendomsvurderingen) af Vurderingsstyrelsen. Henvendelser vedrørende ejendomsværdiskat eller ejendomsvurderingen skal rettes til SKAT på telefon 72 21 18 18 eller Vurderingsstyrelsen på telefon 72 22 16 16.

Hvornår betaler jeg ejendomsskat?

Den årlige ejendomsskattebillet er opdelt i to rater. Første rate betales den 1. februar og anden rate betales den 1. august. I særlige tilfælde kan det forekomme, at der udsendes en tredje rate. I disse tilfælde vil der på ejendomsskattebilletten medfølge en forklaring på, hvorfor denne er udsendt.

Der er ingen indbetalingskort med på ejendomsskattebilletten – hvordan skal jeg så betale?

Der udsendes altid kun ét indbetalingskort per ejendom. Hvis der er to ejere eller flere ejere påført ejendommen, vil der kun blive tilsendt indbetalingskort til den ene ejer. Øvrige ejere vil modtage kopi af opkrævningen uden indbetalingskort.

Ejendomsskattebilletten og indbetalingskort sendes i to separate beskeder til din digitale postkasse.

Hvis din betaling er tilmeldt til betalingsservice medsendes ingen indbetalingskort. Betaling vil i disse tilfælde foregå via betalingsservice og fremgå af din betalingsoversigt.

Jeg har betalt min ejendomsskat to gange - hvad gør jeg?

Henvendelser vedrørende for meget betalt ejendomsskat skal ske til Aalborg Kommunes opkrævningskontor på telefon 99 31 18 30.

Sælger skal afmelde betalingsservice. Køber må kun bruge indbetalingskort udskrevet i eget navn og ikke i tidligere ejers navn. 

Refusion af indbetalt ejendomsskat er et internt mellemværende imellem køber og sælger - det er normal procedure, at den berigtigende part, det være sig ejendomsmægler, advokat eller lignende, udarbejder en refusionsopgørelse imellem køber og sælger, hvor ejendomsskatten indgår som en del af. 

Alle krav vedrørende ejendomsskat, herunder renter og gebyr, hæfter med fortrinsret på ejendommen. Fortrinsretten kan gøres gældende over for den til enhver tid tinglyste ejer af en fast ejendom.

Spørgsmål vedrørende rykkerbreve, restancer, renter med mere skal ske til Opkrævningskontoret.

Læs mere på siden Regninger fra kommunen.

Kontakt

Ejendomsskat

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 03

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat på retsinformation.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje