Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Byggeri Carport, garage og udhus

Carport, garage og udhus

I de fleste tilfælde skal du søge om byggetilladelse, hvis du skal opføre carport, garage eller udhus.

Ring 70 20 00 00 for at få hjælp til at bruge selvbetjeningen.
Har du ikke MitID, skal du kontakte Byggeri. Se info nedenunder.

Kom godt i gang med din byggesag

Inden du starter en ansøgning, er det en god ide at finde ud af, hvad der gælder på din ejendom.

 • Hvis der findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, er det i denne, du kan læse, hvilke bindinger og muligheder du har for udnyttelsen af din ejendom.
 • Hvis der ikke findes en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom, skal du kigge i kommuneplanen og i bygningsreglementet for at finde ud af, hvad du som udgangspunkt kan udnytte din ejendom til.
 • Du skal altid være opmærksom på, om der er særlige tinglyste servitutter/deklarationer, der gælder for din ejendom.

Byggeri der ikke kræver tilladelse

 • De første 50 m2 sekundære bygninger på din grund, kan bygges uden ansøgning om byggetilladelse, men du skal være opmærksom på, at det er det samlede areal af sekundære bygninger på grunden og ikke den enkelte bygnings areal.
 • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m, kræver ikke anmeldes eller byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven. Du skal være opmærksom på lokalplan og tinglysning på ejendommen.
 • Nedrivning af sekundære bygninger, der ikke kræver byggetilladelse kan nedrives uden tilladelse. 

Alt byggeri skal altid overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan, tinglyste servitutter med mere.

Du skal huske, at det er dit ansvar som ejer, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder de rigtige oplysninger.

Hvis du vil vide mere

Byggesagsgebyr

Der opkræves følgende timepris efter opgjort time og minuttal:

Timepris 590 kroner.

Byggeri der er omfattet af fast gebyr

For sagsbehandling af mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb på 590 kroner for behandling af byggesagen.

Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring

Fast takst på 7.000 kroner per uge.

Tvangsbøder udstedes, hvis ikke der indsendes kopi af police og dokumentation for betaling i forbindelse 
med færdigmelding af byggerier, hvor der er krav om en byggeskadeforsikring. Der udsendes 
varslingsskrivelser inden der opkræves tavngsbøder.

Tvangsbøderne vil blive opkrævet ugentligt, hvis ikke anmodningen er efterlevet.

Se Aalborg Kommunes gebyrvedtægt for byggesager

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Aalborg Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Aalborg Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Bygningsreglementet

Det fremgår af bygningsreglementet, hvilke regler der gælder for byggeri generelt. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er bestemmelser, der ligger ud over de generelle bestemmelser i bygningsreglementet, er det disse, der gælder for din ejendom.

Se gældende regler på bygningsreglementets hjemmeside

Du skal søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundære bygninger på din ejendom er på 50 m2 eller derover. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Se vejledning til sekundær bebyggelse på tilsammen 50 m2 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Nedrivning af sekundærebygninger på 50 m2 eller derover kræver nedrivningstilladelse.

Se vejledning til ansøgning om nedrivningstilladelse

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde din byggesag.

Vejledning til dokumentation ved færdigmelding

 

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter, der gælder for din ejendom.

Du kan søge om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning, men du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at få en dispensation. Det kan derfor anbefales, at du overvejer at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget en dispensation. Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en høring hos dine naboer, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse.

Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde bygningsreglementets bestemmelser, kræver byggeriet byggetilladelse.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

I Aalborg Kommune arbejder vi efter at overholde følgende servicemål for sagsbehandlingstider på byggesager:

 • Simple konstruktioner - 40 dage
 • Enfamiliehuse - 40 dage
 • Industri- og lagerbygninger - 50 dage
 • Etagebyggeri, Erhverv - 55 dage
 • Etagebyggeri, Boliger - 60 dage

For sager i kategorierne simpelt byggeri samt enfamiliehuse, kan der opleves en samlet vente- og sagsbehandlingstid på 5 måneder.

Vi anbefaler, at du søger om byggetilladelse i god tid. Husk at en byggetilladelse er gyldig i et år. 

Se Bygningsreglementet på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere