Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Se spændende events Prisuddelinger Bygningspræmiering 2022

Bygningspræmiering 2022

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg har i 2022 præmieret fire emner.

Fyrkildevej 1-26

Præmieret for en flot renovering og transformation af almene boliger med fokus på variation og bokvalitet.

Arkitekt: LINK Arkitektur og Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS
Landskabsarkitekt: Arkplan (Rosseels Tegnestue)
Bygherre: Himmerland Boligforening

Motivering

Renoveringen af Fyrkildevej viser et godt eksempel på, hvordan arbejdet med variationer i boligformer, som også kommer til udtryk i arkitekturen, kan være med til at løfte et område. De forskellige frem- og tilbageryk i bebyggelsen er med til at skabe semi-private områder, som beboerne har indtaget og gjort til deres egne, hvilket skaber liv. Herudover er der arbejdet med forskellige boligtypologier, som henvender sig til forskellige målgrupper, hvilket er med til at skabe et attraktivt boligområde. Landskabsprojektet med stor artsvariation understøtter arkitekturen på fornem vis.

Thomas Manns Vej 25

Præmieret for et åbent og inspirerende byggeri, der binder campus sammen.

Arkitekt: COBE Arkitekter
Bygherre: Bygningsstyrelsen

Motivering

Det nye tværfaglige hus ved Aalborg Universitet har en vision om at skulle være åbent for alle – og det formår projektet at udtrykke. Bygningen ‘udstiller’ sit indhold til inspiration for studerende og forbipasserende. Inde er det især stueetagens organisering med en offentlig ‘rambla’, der underbygger projektets vision, og ude er det facaden og mødet med omgivelserne. Særligt området ud mod Bertil Ohlins Vej har potentiale til at understøtte livet i Campus Øst med forskellige trappeanlæg, hvor man kan sidde og trække bygningens liv med uden for. Herudover formår byggeriet at formidle overgangen mellem den store Build bygning og det gamle, lavere campus gennem sin formgivning og skala.

’Parkbyen’ Egeparken 3-8

Præmieret for en flot skulpturel højhusbebyggelse, indpasset i det grønne.

Arkitekt: Transform ApS
Bygherre: Søren Enggaard A/S

Motivering

Parkbyen viser, hvordan det at arbejde i højden kan give værdi og kvalitet, både på terræn og som samlet volumen oplevet på afstand. Ved at sætte bygningerne i landskabet, strategisk placeret og roteret i forhold til hinanden, opnås en særlig skulpturel virkning, som giver området karakter og skaber levende grønne rum imellem bygningerne. Herudover er der arbejdet fint med detaljerne i form af materialevalg, som både binder sammen og skaber variation, de enkelte bygninger imellem. Altanerne, der går rundt om hjørnerne, er med til at opbløde de ellers store voluminer, og disponeringen af stueetagen med ret lukkede facader som en form for sokkel gør, at bygningerne lander flot i landskabet.

’Oasen’ Karen Blixens Vej 1-41

Præmieret for en vellykket boligbebyggelse med et flot bearbejdet parkerings- og landskabsprojekt.

Arkitekt: Kjaer & Richter A/S
Bygherre: CALUM A/S

Motivering

Oasen er et godt eksempel på et boligprojekt, der viser forståelse for stedet. Der er arbejdet med at skabe en spændende bebyggelse i en god skala, som både er med til at danne en fin front mod et meget trafikeret kryds og skabe et godt bomiljø på den anden side. Der er brugt få, men vellykkede, virkemidler som frem- og tilbageryk, variation i højden, markering af trappeopgang i facaden og to nuancer af tegl, som supplerer hinanden godt. Herudover har udearealerne fået særlig fokus, hvor man har lavet andet end blot en grøn plæne. En afgørende forudsætning for det vellykkede uderum er, at en del af parkeringsbehovet løses i P-kælder, mens en mindre del på terræn på fin vis er blevet indarbejdet, fremfor at være det dominerende i gårdrummet. Generelt et projekt der vil blive brugt som reference for lignende projekter fremover.

Hvis du vil vide mere

Komiteen

Rådmand Jan Nymark Thaysen (formand)
Stadsarkitekt Lise Thorsen
Byrådsmedlem Peter Lindholt
Byrådsmedlem Helle Frederiksen
Byrådsmedlem Anna Aaen
Arkitekt Rasmus Kierkegaard (udpeget af Arkitektforeningen)
Arkitekt Kristine Leth Juul (udpeget af Arkitektforeningen)

Sekretærbistand

Arkitekt Jannicke Birk Christensen
Sekretær Bibi Weismann

Forslag til præmiering

Komiteen vil gerne modtage forslag til emner til præmiering. Ikke nødvendigvis nyopført byggeri, det må gerne være op til et par år gammelt.

Forslag til emner fremsendes inden 1. april for præmiering samme år. Efter 1. april besigtiger komiteen de indkomne forslag - og udvælger herefter årets emner til præmiering.

'Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg' præmierer hvert år byggerier efter følgende kriterier:

  • Indlevelse i stedets helhed.
  • Forståelse for brug af rette materialer og teknologier.
  • Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift.
  • Funktionelt design, som også tilgodeser de handicappede.
  • Rumindretning ude som inde, der skaber gode og trygge rammer om vores sociale liv.
  • Helhed og sammenhæng mellem funktionalitet og indhold, hvad enten det handler om rammer for hverdagsliv eller for det særlige og unikke.

Send forslag til præmiering

Kontakt

Byudvikling og Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje