Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Foreninger og aftenskoler Fritidsvejledning

Få hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet

Har du brug for at finde den rigtige fritidsaktivitet og komme i gang, kan en fritidsvejleder hjælpe dig.

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Hvis du er barn eller ung under 18 år, kan du få hjælp af en fritidsvejleder. Det kan være i en forening, et fritidscenter, en ungdomsklub eller noget helt andet. Vejlederen hjælper dig også med at finde ud af, hvordan du kan melde dig ind og med at få det praktiske til at fungere. 

Hvis du har behov for det, kan vejlederen også følge dig til aktiviteten de første par gange, så både du og din familie kan føle jer trygge.

Økonomisk støtte til aktiviteten

Hvis du har brug for det, kan du søge om økonomisk støtte i form af et fritidspas til aktiviteten ved at benytte selvbetjeningslinket. 

Kontakt en fritidsvejleder

Du og din familie kan selv kontakte en fritidsvejleder. 

Fagpersoner, lærere, pædagoger, sagsbehandlere, forældre, foreninger eller andre relevante personer kan også kontakte en fritidsvejleder på vegne af et barn eller en ung. 

Find din fritidsvejleder ud fra dit skoledistrikt

 

 

Hvis du vil vide mere

Børn og unge op til 18 år er i målgruppe for at få støtte, hvis 2 eller flere af nedenstående punkter gælder for familien:

 • Lavt uddannelsesniveau.
 • Få økonomiske ressourcer.
 • Mangel på fysisk, psykisk og mentalt overskud i familien.
 • Enlig forsørger.
 • Fravær af engagement i lokalsamfundet samt fritids- og foreningsliv.
 • Mangel på kendskab til fritidsliv og frivillighed. 

Det er den lokale bevillingsenhed, der bevilliger tilskud på baggrund af en samtale med en af barnets forældre. 

Støtte til kontingent starter med 100 % støtte, der udfases henover de følgende år:

 • 1. halvårlige kontingent kan der gives op til - 100% støtte.
 • 2. halvårlige kontingent kan der gives op til - 75% støtte.
 • 3. halvårlige kontingent kan der gives op til - 50% støtte.
 • 4. halvårlige kontingent kan der gives op til - 25% støtte.
 • 5. halvårlige kontingent - fuldt egenfinansiering af familien.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til ture og weekend turneringer. Dog maksimalt 1.000 kroner. Der kan ikke søges tilskud til transport eller til undervisning.

Der kan yderligere gives støtte til udstyr dog maksimalt 900 kroner. Tilskud til udstyr gives kun én gang per person.

Mikkel Hjorth Pedersen

Fritidsvejleder
22 63 61 24

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje