Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Rådgivning om byggeri og anlæg Rådgivning om fysisk tilgængelighed Tjeklister om tilgængelighed

Tjeklister om tilgængelighed

 • Titel: Tjeklister, vejledninger og tilgængelighedsstrategier.

Tjekliste: Brugervenlige affaldsstationer

Når der placeres nye affaldsstationer nær boliger eller i byrum, skal der være opmærksomhed på, at alle brugere skal kunne betjene affaldsstationerne.

I denne tjekliste får du hurtigt få et overblik over lovkrav og brugerbehov.
Ved at følge tjeklisten og sikre, at flest mulige punkter er imødekommet, har du optimeret affaldsprojektets kvalitet og anvendelighed.

Tjekliste til affaldsstationer er baseret på erfaringer fra Aalborg Kommunes tilgængelighedsarbejde. Den indeholder punkter fra lovgivning og vejledninger på området sammenholdt med brugerbehov fra mennesker med funktionsnedsættelser. Tjeklisten viser hvilke elementer, der tilgodeser de forskellige typer brugere, og hvilke elementer, der er særlige vigtige at være opmærksomme på.

Tjeklisten kan bruges som et kvalitetstjek ved planlægning og etablering af affaldsstationer. Ved brug af tjeklisten kan dit projekt nedbryde de barrierer, der kan opstå i det byggede miljø, når funktion møder menneskers mangfoldighed.


Tjekliste: Sundhedshus, læge- eller fysioterapeut klinik

Læge- og sundhedshuse skal både imødekomme lovgivning og brugerbehov samtidig med, at de skal fungere som en travl arbejdsplads.

Det stiller mange forskellige krav fra byggeloven, arbejdsmiljøloven og brugerkravene.

I denne tjekliste kan du få et hurtigt og overskueligt overblik over de essentielle emner om bygning og indretning, der kan løfte klinikken op på et lovligt og brugervenligt niveau.


Tjekliste: Byggeri til børn

Få et hurtigt overblik over de vigtige emner i planlægning, byggeri og indretning af vuggestuer, børnehaver og fritidsklubber.

Tjeklisten indeholder vejledende spørgsmål om:

 • Tilgængelighed.
 • Anvendelighed.
 • Brugere og
 • Lovkrav til indearealer, udearealer og legepladser.

I tjeklisten finder du også en vejledning til byggesagsprocessen ved rådgivere og kommune, og link til gældende lovgivning på området.


Tjekliste: Etagebyggeri og fællesarealer

Der er mange forskellige lovkrav og brugerbehov, der skal imødekommes, når der bygges etagebyggeri til ungdomsboliger, familieboliger eller seniorboliger med fælleshuse og udearealer.

Denne samling af vejledende spørgsmål kan bruges som kvalitetstjeklister før - og under - byggeri, eller som dialogværktøj mellem parter i en byggesag.

Samlingen består af ni relevante tjeklister, der giver et overblik om krav, vejledninger og bæredygtighedskrav til etagebyggeri og udearealer herunder rekreative-, lege-, og sportsarealer samt fælleshuse og vaskerier.

Samlingen berører mange forskellige emner blandt andet:

 • Parkering.
 • Trapper.
 • Elevatorkrav.
 • Farvebrug.
 • Rumfordeling.
 • Akustik og.
 • Ventilation.

Tjekliste: Valgsteder

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivning

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje