Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Rådgivning om byggeri og anlæg Rådgivning om fysisk tilgængelighed Rådgivning om tilgængelighed i byggeri og på udearealer

Rådgivning om tilgængelighed i byggeri og på udearealer

Som bygherrer, arkitekt, projektansvarlig eller byggesagsbehandler kan du få gratis rådgivning om tilgængelighed og universelt design af Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver

Rådgivning og videndeling om tilgængelighed

Tilgængelighedsrådgiveren udvikler tilgængelighedsarbejdet i Aalborg Kommune ved at videndele og rådgive om:

 • Tilgængelighed herunder universel design.
 • Lovsamlingen.
 • Anvisninger, bæredygtighedsmanualer, vejledninger.
 • Brugerbehov og -adfærd.
 • Arkitekturpsykologi.
 • Brugercentreret indretning.
 • Udvikling af strategier og tjeklister.

Rådgivning og audit er omkostningsfrit før, under og efter byggesagsbehandling i Aalborg Kommune, eller når Aalborg Kommune er inddraget i projektet som bygherre, byggesagsbehandler eller lignende.

Kontakt tilgængelighedsrådgiver Kit Bos, hvis du ønsker rådgivning, audit, hjælp til udvikling af tjeklister eller strategier.

 

Hvis du vil vide mere

Som bygherrer, arkitekt, projektansvarlig eller byggesagsbehandler kan du sende dit projekt til tilgængelighedsrådgivning før, under og efter, at projektet har været til forhåndsdialogmøde eller byggesagsbehandling ved By og Land.

Modtager dit projekt tilgængelighedsrådgivning, bliver rådgivningen tilpasset dit projekt med fokus på at øge projektets værdi igennem social bæredygtighed, øget anvendelig og lovliggørelse.

Tilgængelighedsrådgivning er aktuel ved:

 • Nybyggeri.
 • Ombygning.
 • Ændret anvendelse af eksisterende bygninger.
 • Indretning.
 • Etablering af bygningsnære udearealer og rekreative arealer.
 • Fusionen mellem brugerbehov/adfærd og det byggede miljø.

I rådgivningen er det de projektindividuelle udfordringer og ambitioner, der arbejdes med ved dialog, projektdeltagelse og -audits.

Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver hjælper med rådgivning, fortolkning og implementering af:

 • Tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet, ISO-standarder, bæredygtighedsmanualer og Dansk Standard.
 • Tilgængelighedsforslag i anvisninger og vejledninger.
 • Brugernes behov og adfærd.
 • Projektets anvendelighed.

Som bygherre eller projektansvarlig rådgiver kan du også få assistance til at udvikle projektets tilgængelighedsstrategi i overensstemmelse med krav i Bæredygtighedsmanualerne. 

 

Tilgængelighed og universel design er ikke kun vigtig i de arkitektoniske rammer – det er mindst lige så vigtigt i indretning og interiør, når vi skal sikre, at særligt de kommunale tilbud kan benyttes af - og imødekomme - flest mulige mennesker.

Bæredygtig brugercentreret evidensbaseret indretning er en afprøvet og analyseret metode til at optimere omgivelserne til deres brug. Det er løsninger skabt til brugerne, men også i samarbejde med dem.

Resultatet er målrettede produkter og mindsket risiko for at skulle re-designe det endelige produkt. Her er fokus ikke kun rettet mod form og funktionalitet, men også mod, hvordan løsningerne tages i brug.

Metoden betyder også, at løsningerne ikke kan baseres på enkeltstående ideer. Det er den tværfaglige arbejdsproces og en grundig analyse og brugerinddragelse, der gør os i stand til at målrette selv komplekse designløsninger.

Kontakt tilgængelighedsrådgiver og indretningskonsulent Kit Bos, hvis du ønsker en aftale om projektrådgivning. Rådgivningen er gratis for Aalborg Kommunes projekter.

Her finder du hjælpeværktøjer til at understøtte fagprofessionelles arbejde med at fremme tilgængeligheden i byggeri og på udearealer:

Vejledninger tilgængelighedsstrategier:

 • Vejledning til tilgængelighedsstrategi.
 • Tilgængelighedsstrategi plejehjem.
 • Børn og ungeunivers.

Opsamlinger:

 • Oversigt over hjælpemidler til mennesker med nedsat hørelse.

Se alle tjeklister, strategier og vejledninger om tilgængelighed

Som bygherre, projektansvarlig rådgiver eller byggesagsbehandler kan du sende hele dit projekt eller dele heraf til tilgængelighedsaudit hos Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver.

Tilgængelighedsaudits gennemføres før, under og efter, at projektet har været til forhåndsdialogmøde eller byggesagsbehandling ved By og Land.

En eventuel tilgængelighedsaudit  på dit projekt foretages på baggrund af lovsamlingen og brugerbehov samt øvrig relevant materiale.

I audit gennemfører tilgængelighedsrådgiveren audits på projektets tegningsmateriale og/eller det fysiske projekt i en eller flere projektfaser.

Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver er eksamineret auditør.

Aalborg Kommune ønsker at udvikle tilgængelighedsarbejdet og øge aktørenes kendskab til tilgængelighed, Universel Design og brugerbehov i byggeri og anlæg.

Vores udviklingsarbejde bygger på en overordnet identificering af generelle problematikker i bygge-, anlægs og indretningsprojekter. For at imødekomme de identificerede problematikker udvikles digitale værktøjer, herunder tilgængelighedsstrategi skabeloner, tjeklister og vejledninger.  

Udviklingsarbejdet danner grundlag for tilgængelighedsrådgiverens videndeling/undervisning og forelæsninger. Videndelingen om det brede tilgængelighedsområde er både intern og ekstern blandt andet på uddannelsesinstitutionerne, ved samarbejdspartnere og online.

Ønsker din virksomhed, afdeling eller uddannelsesinstitution mere viden om tilgængelighed og brugerbehov kan du kontakte tilgængelighedsrådgiver til en snak om mulighederne.

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivning

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Universelt design og tilgængelighed er baseret på et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur.

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang