Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Rådgivning om byggeri og anlæg Rådgivning om fysisk tilgængelighed Nedsat hørefunktion - hjælpemidler og lovkrav

Nedsat hørefunktion - hjælpemidler og lovkrav

  • Udgivet: Januar 2019 af Kit Bos, Tilgængelighedsauditør, Aalborg Kommune.

Mange brugere med nedsat hørelse

Dansk Høreforening og Hørelse.info anslår, at i Danmark har cirka hver sjette - altså omkring 800.000 danskere, nedsat hørelse. Og at halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse. Der er cirka 300.000 brugere med høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.

Der er lovkrav i BR18 § 218 og 219 om, at i bygninger med forsamlingslokaler skal installationer projekteres og udføres under hensyn til bygningens tekniske muligheder, så personer med behov for tekniske hjælpemidler, som eksempelvis teleslynger, ved egen hjælp kan deltage i aktiviteter i bygningen. I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum.

Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet af § 218.

Find tjeklisten på Byggeforskningsinstituttets hjemmeside


Om høreapparater

Alle høreapparater består af en mikrofon, en forstærker og en højttaler. Høreapparatet modtager og forstærker lyden i omgivelserne og via et lille rør føres lyden ind i selve øregangen.

Høreapparatet er et hjælpemiddel, der placeres enten i øret eller bag øret. Typevalg er individuelt og kan være afhængig af graden af hørenedsættelsen.

Et høreapparat indstilles efter den enkelte brugers behov i forhold til høreforstærkning, betjeningsevner og mulige brug af andre hjælpemidler.
De fleste høreapparater, men ikke alle, har teleslyngeprogram og/eller mulighed for trådløst program til forskellige typer lydforstærkere.

Høreapparatets valgmuligheder i forhold til teleslynger og trådløse transmittere vælges ud fra pris og behov. Man kan således ikke gå ud fra, at alle høreapparater kan det samme. Der er for tiden flere høreapparater, der kan benytte teleslynge end eksempelvis bluetooth. Men den hurtige udvikling, der er på områdets teknik kan medføre, at dette billede er anderledes i løbet af få år.

Konsekvensen med denne type hjælpemidler er, at mennesker med nedsat hørefunktion ikke skal anstrenge sig for at høre lyd eller frasortere baggrundsstøj i tv, radio og arrangementer. Dermed bliver brugeren mindre træt og ofte begynder brugeren at deltage i flere sociale sammenhænge. Vigtigst er dog, at brugeren generelt får bedre velvære og forhøjet livskvalitet.


Fast teleslyngesystem

Beskrivelse og vurdering af fast teleslyngesystem

Funktion af fast teleslyngesystem Systemet anbefales til Fordele Ulemper

Et fast teleslyngesystem består af en eller flere mikrofoner, en forstærker og en ledning.
Disse transmitterer lyden til en persons høreapparats telespole.

Hvis der benyttes flere teleslyngeanlæg i en bygning skal ledningen lægges i ”loop”, der forhindrer, at lyden vandrer fra et teleslynge lokale til et andet i bygningen.

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet. Signalerne sendes til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj. Derefter sendes lyden til en såkaldt teleslynge - dvs. en ledning, der ligger rundt i lokalet (synligt eller indbygget i væggen) i det rum, hvor man ønsker at lytte.

Foredragssale, koncertsale, kirker, 
biblioteker, biografer og i relevante receptioner, forsamlingshuse, mødelokaler der er åbne for offentligheden og i udvalgte lokaler på plejehjem.

Anlægget er fastmonteret 
og altid til rådighed i det pågældende område.

Anlægget kan dække et stort lokale.

Anlægget kan kobles op til fjernsyn og lydanlæg.

Lyden har som regel god kvalitet.

Anlægget sender den lyd man gerne vil høre direkte ind i øret igennem høreapparatet.

Teleslynge kræver, at man har 
høreapparat med telespole i.

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, jern, stål og kabler i bygningen med videre.

Kræver at stedets medarbejderne kender til systemet og aktiverer det. Brugeren er således afhængig af andres opmærksomhed og kendskab til systemet.

Høj anskaffelsespris (50.000 kroner og op.)

 


Mobilt teleslyngesystem

Beskrivelse og vurdering af mobilt teleslyngesystem

Funktion af mobilt teleslyngesystem Systemet anbefales til Fordele Ulemper

 

Et mobilt teleslyngesystem består af en mikrofon, en forstærker og en ledning. Disse transmitterer lyden til en persons høreapparats tele-spole.

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet.  Signalerne sendes til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj.

Derefter sendes lyden til en såkaldt 
teleslynge - det vil sige en ledning, der ligger rundt i lokalet (synligt eller indbygget i væggen) i det rum, hvor man ønsker at lytte.

 

Lokaler under 100 m2.
Mødelokaler, tv-stuer på plejehjem, mindre foredragssale, receptions
områder.*

 

Anlægget er mobilt og kan nemt flyttes til andre lokaler.

Anlægget kan kobles op til tv og lydanlæg.

Lyden har som regel god kvalitet.

Anlægget sender den lyd man gerne vil høre direkte 
ind i øret igennem høreapparatet.

Lav anskaffelsespris 
(2.000-6.000 kroner)

 

 

Teleslynge kræver, at man har 
høreapparat med telespole i.

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, jern, stål og kabler i bygningen med videre.

Kræver at stedets medarbejderne kender til systemet og aktiverer det. Brugeren er således afhængig af andres opmærksomhed og kendskab til systemet

 

 


Hals-teleslynge

Beskrivelse og vurdering af hals-teleslynge

Funktion af hals-teleslynge Systemet anbefales til Fordele Ulemper

 

En halsteleslynge består af en mikrofon/modtager, der er personbåren og en transmitter, der kobles op til tv med videre.

En halsteleslynge er et lille transportabelt hjælpemiddel til aflytning af primært radio og TV. Den bæres som en halskæde rundt om halsen.

Denne lille anordning modtager og overfører lydsignaler til høreapparatet (når det står i teleslynge-position). 

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet, hvorefter signalerne sendes, til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj. 

Telefon, radio og tv.

Signalet opfattes kun i nærheden af halsteleslyngen og er derfor velegnet på steder, hvor mange høreapparatbrugere bor tæt - for eksempel i de private boliger og i tv stuen på plejehjem.

Et personligt hjælpemiddel, hvor brugeren selv kan opsætte og benytte anlægget.
Lav anskaffelsespris (1.800 – 2.500 kroner)

En halsteleslynge er ikke kraftig 
nok til større høretab.

Da modtager delen er et vedhæng i en snor, der skal bæres på personen med hørenedsættelsen, er der risiko for, at den bliver væk eller glemmes at tage 
på.

Halsteleslynge kræver, at man har høreapparat med telespole i.

Man kan føle sig isoleret i stuen, når man ser tv. Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, kabler i vejen med videre.

 


Øvrigt trådløst (bluetooth) udstyr

Beskrivelse og vurdering af øvrigt trådløst (bluetooth) udstyr

Funktion af øvrigt trådløst udstyr Systemet anbefales til Fordele Ulemper

Et trådløst udstyr består af en sender og en modtager. Udstyret bruges ofte til at forbedre lytte forholdene i undervisningssituationer, hvor læreren har en sender med indbygget mikrofon - og eleven har en modtager, som opfanger signalet fra lærerens sender og overfører det til høreapparatet.

Der findes adskillige udgaver af trådløst udstyr, som sender på forskellige måder, herunder via bluetooth og FM-systemer.

Høreapparater kan have en lille FMmodtager indbygget i en audiosko, så man trådløst kan modtage signaler fra for eksempel en håndmikrofon.

FMmodtageren kan også sidde i en 
slynge, som man bærer om halsen.

Moderne høreapparater have en indbygget sender til trådløst udstyr – bluetooth.

Undervisningslokaler, aktivitetslokaler på plejehjem.

 

Mikrofonerne kan retningsbestemmes, så de fokuserer på den talende og lukker for udenoms-støj.

Man får lyden direkte ind i øret uden tab af lydstyrke grundet afstand.

FM-anlæg sender på bestemte frekvenser. 

Brugeren med høreapparat kan selv medbringe hjælpemidlet til foredrag med videre.

Lav anskaffelsespris
(1.500 kroner - op.)

 

 

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, kabler i vejen med videre.

Hjælpemidlet er ikke kraftig nok til større høretab.

Da modtager delen er et vedhæng i en snor, der skal bæres på personen med hørenedsættelsen, er der risiko for, at den bliver væk eller glemmes at tage på.

Hjælpemidlet kræver, at man har høreapparat med telespole i.

 

 


Streamer

Beskrivelse og vurdering af streamer

Funktion af streamer Systemet anbefales til Fordele Ulemper

En streamer er en fjernbetjening, brugeren har om halsen, som via bluetooth kan forbindes til blandt andet mobiltelefon, computer og nogle tv-apparater.

Lyden sendes direkte ind i høreapparatet, hvilket giver en god taleforståelighed og mindsker baggrundsstøj. 

Telefon, radio, computer, tv.

Det er ikke nødvendigt at 
have telespole i sit høreapparat for at benytte en streamer, men det kræver, at der er bluetooth i den genstand, du skal høre lyd fra.

Lav anskaffelsespris
(1.500 kroner – op.)

Hjælpemidlet er ikke kraftig nok 
til større høretab.

Hjælpemidlet kan kun benyttes over nær afstand.

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivning

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59

Skriv til os

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere