Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny Varmeplan Aalborg 2030

Varmeplanen for hele Aalborg Kommune er ved at blive revideret. Det omfatter blandt andet en kortlægning af status samt analyser af fremtidige omstillingsmuligheder for varmeforsyningen.

Formålet med den nye varmeplan

Formålet med revisionen af varmeplanen er, at:

  • sikre indbyggerne i Aalborg Kommune en omkostningseffektiv og konkurrencedygtig varmeforsyning
  • opretholde en høj forsyningssikkerhed i varmeforsyningen
  • reducere varmeforsyningens afhængighed af fossile brændsler og skabe grundlag for en 100% CO2 neutral varmeforsyning i 2050.

4 faser i arbejdet med den nye varmeplan

Arbejdet med varmeplanen er inddelt i 4 overordnede faser:

  1. Afgrænsning af det centrale kraftvarmeområde (godkendt af Aalborg Byråd d. 22. april 2013)
  2. Afgrænsning af øvrige kollektivt forsynede områder
  3. Muligheder i områder uden for kollektivt forsynede områder
  4. Myndighedsbehandling og opfølgende

Formålet med analyserne i den 1. fase var primært at få klarlagt hvor meget det centrale kraftvarmeområde kan udvides de kommende år. Analyserne viser, at udvidelse med central kraftvarme til 19 byer vil være samfundsøkonomisk mest rentabelt.De nye områder omfatter både områder, der i dag forsynes med decentral fjernvarme, og områder med individuel forsyning med naturgas, olie med videre.

Se materialet fra byrådets behandling af fase 1 af Varmeplan Aalborg 2030

Del indhold

Drift og anlæg