Etablering af kollektivt varmeforsyningsanlæg

Tilslutningspligt eller forblivelsespligt

Forbud mod direkte elopvarmning

Jordvarmeanlæg